Nyheter

Sverige vil stenge Bullaren-oppdrett

Svenske myndigheter har adoptert Bellonas faglige vurderinger, og vår tolkning av miljølovene, sier Marius Holm i Bellona. <P> <P>

Publiseringsdato: 6. september, 2002

Svenske myndigheter gir full støtte til Bellona i Bullaren-saken. Länsstyrelsen slår fast at oppdrettsanlegget er miljøfarlig virksomhet, og må stenges innen 31. oktober, og at all fiskeoppdrett i Bullaren heretter er forbudt. Men vedtaket kan påklages, og er ikke rettskraftig ennå.

To uker etter at Bellona og Arbeidernes jeger-og fiskerforening aksjonerte på anlegget i Bullaren i Sveige, har svenske myndigheter endelig kommet til samme vurdering av saken som Bellona. «Fiskodlingen er en miljöfarlig verksamhet som omfattas av miljöbalkens regelsystem», skriver Länsstyrelsen i Västra Götalands Län i sitt vedtak, som nå er oversendt oppdrettsbedriften for kommentarer.

Vedtaket inneholder et forbud mot alle former for fiskeoppdrett i Bullaresjøen, som gjelder fra 31.oktober i år. Videre skal hele anlegget, med sine mærer, brygger og øvrige tekniske installasjoner fjernes fra stedet innen 31. desember.

Bellona er svært fornøyd med vedtaket, som er begrunnet med både spredningsfare for parasitten Gyrodactylus salaris, og øvrige forurensningsproblemer. – Vi kan ikke juble før vedtaket er endelig. Det blir svært spennende hvilken skjebne dette vedtaket får i rettsystemet, for det er definitivt noen skjær i sjøen. Men dette er akkurat det vi og AJFF har kjempet for i snart ett år. Svenske myndigheter har adoptert våre faglige vurderinger, og vår tolkning av miljølovene. Dette viser at aksjonen, hvor vi slaktet fisk, var både nødvendig og svært nyttig. Jeg ønsker myndighetene lykke til med oppfølgingen, sier Marius Holm i Bellona.

Forslaget er nå sendt på høring til Svensk Regnbågslax i Bohuslän AB, som driver det omstridte oppdrettsanlegget. Bedriften får nå anledning til å uttale seg, før Länsstyrelsen fatter sitt endelige vedtak. Deretter vil bedriften få mulighet til å påklage vedtaket til Miljödomstolen. Dersom dette skjer, vil saksgangen kunne ta flere måneder. For å redusere faren for spredning av parasitter i denne perioden, pålegges oppdretteren en rekke restriksjoner, som gjelder uansett om det påklages. Restriksjonene omfatter blant annet månedlig prøvetakning, og tekniske tiltak for rømmingsikring.