Nyheter

Bellona anmelder islandsk rederi

SFT

Publiseringsdato: 17. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona anmeldte i dag det islandske rederiet Festi HF for ikke å etterkomme pålegg fra Statens forurensningstilsyn (SFT) om å fjerne oljen fra den havarerte tråleren Gudrun Gisladottir.

Fristen for Festi HF har utløpt
I henhold til pålegg fra SFT skulle havaristen Gurdun Gisladottir tømmes for all disel, smøre- og hydraulikkolje innen tirsdag 15. oktober. Det islandskeide vraket ligger der fortsatt og det ansvarlige rederiet har ikke iverksatt tiltak for å fjerne miljøtrusselen. Rederiet har vist manglende vilje til å rydde opp etter seg og ytterlig trenering i oppryddingsaksjonen kan ikke tolereres.

Vraket skal heves!
Bellona har tidligere krevd at vraket ska heves før høstværet setter inn og vanskeliggjør arbeidene. Nå viser det seg at ikke engang pålegget om tømming av oljen i vraket er etterlevd. Rederiets manglende vilje til å ta ansvar for situasjonen gjør det nødvendig å sette hardt mot hardt. Bellona ser det derfor som helt nødvendig å anmelde rederiet for ikke å etterkomme pålegget fra Statens forurensningstilsyn.

Pålegg fra SFT
Statens forurensningstilsyn (SFT) påla med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, jf. 37 andre ledd, rederiet Festi HF å fjerne all olje, samt heve skipet innen 15. oktober 2002. Pålegget ble klaget inn for Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet stadfestet i pålegg av 20. september d.å. SFTs pålegg i den forstand at Gudrun Gisladottir skulle tømmes for olje innen 15. oktober. Det ble gitt utsatt frist med hensyn til hevingen av skipet, og denne fristen ble satt til 1. mai 2003.

På grunn 18. juni
Det islandske skipet Gudrun Gisladottir grunnstøtte den 18. juni 2002 ved det sørlige innløpet til Nappstraumen i Vestvågøy kommune i Lofoten. Skipet er en kombinert snurpe- og fabrikktråler. Skipet sank morgenen etter, 19. juni 2002, på ca. 40 meters dyp. Ned i dypet tok skipet med seg 367 kubikkmeter (m3) marin diesel, 10 m3 smøre- og hydraulikkolje og 870 m3 frossen sildefilet.