Nyheter

Bellona vant og ble tiltalt

4b57a58140382ea0c4c24f63794283f3
Bellonas Frederic Hauge hover på land smolt.

Publiseringsdato: 11. oktober, 2002

Skrevet av: 2788

Bullaren:

Bellona og Arbeidernes Jeger- og fiskerforening (AJFF) gikk til aksjon mot oppdrettsanlegget, og slaktet noenogtyve tusen regnbueørret. Aksjonen resulterte i full seier, da svenske myndigheter slo fast at fiskeoppdrett i Bullaren var ulovlig etter svensk miljølovgivning.

Miljøloven gjelder for parasitter
Etter en høring har Länstyrelsen i dag (11.okt) opprettholdt sitt vedtak, og gitt oppdretteren frist til 30. november med å fjerne fiskene fra merdene i Bullaresjøen. Innvendiger om at miljølover ikke kan benyttes i en dyresykdomssak avvfeies. Miljølovgivningen skal sikre verdifulle naturmiljøer og det biologiske mangfold. Når fiskeoppdrett truer disse interessene, uavhengig av om årsaken er parasitt eller sykdom, kommer ”miljöbalken” til anvendelse, slår länstyrelsen fast

Bellona og AJFF nekter straffeskyld
Påtalemyndigheten i Sverige har nå tatt ut tiltale mot aksjonistene fra Bellona og AJFF, og legger opp til bøtelegging av aksjonistene, samt at fisken som ble slaktet skal erstattes med kr. 95 000. – Vi betaler ikke et rødt øre, og gleder oss til rettsaken, sier Frederic Hauge i Bellona. Steinar Torp, leder i AJFF, er helt enig, og vil slåss for frifinnelse. – Når myndighetene ikke gjorde noe for å stanse den ulovlige virksomheten, måtte vi gripe inn. Det var rett og slett nødverge på vegne av villaksstammen i Enningdalselva, sier Torp.