Nyheter

Figgjo-anlegg må stenge

Øksna bruk driver oppdrett i dammer, tett inntil lakseelva Figgjo. Nå setter Dyrehelsetilsynet ned foten, fordi anlegget ikke tilfredstiller kravene i fiskesykdomsloven.
Fjellanger Widerøe

Publiseringsdato: 11. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Dyrehelsetilsynet har satt ned foten for Grieg Seafood sitt omstridte oppdrettsanlegg i lakseelva Figgjo, fordi anlegget bryter fiskesykdomsloven.

Øksna bruk, som er et settefiskanlegg eid av Grieg Seafood, har drevet i 40 år uten konsesjon, fram til Fiskeridirektoratet omsider gav en slik konsesjon i år.


Både Bellona og det lokale elveeigarlaget har klaget på vedtaket, fordi anlegget utgjør en trussel mot villaksen i Figgjo.


Fiskeridirektoratet valgte å se bort i fra at elva er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Dyrehelsetilsynet, som sorterer under Landbruksdepartementet, var av en annen oppfatning, og nekter anlegget konsesjon. Begrunnelsen er at anlegget ikke tilfredstiller kravende i fiskesykdomsloven.


Det var Norske Lakseelver, organisasjonen for elveeiere, som klaget saken inn for Dyrehelsetilsynet. Bellona er svært fornøyd med avgjørelsen, som føyer seg inn i rekken sammen med svenske myndigheters forbud mot fiskeoppdrett i Bullaren.