Nyheter

Bellona påklager henleggelse

Publiseringsdato: 14. november, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Påtalemyndigheten har besluttet å henlegge straffesaken mot det Pan Fish-eide selskapet Herøylaks Fiskefarm. Bellona påklager henleggelsen.

27. januar 2001 rømte omlag 27.000 oppdrettslaks fra oppdrettsanlegget i Voldsfjorden på Sunnmøre. Bellona anmeldte selskapet 6. februar samme år. Rømningen er en av de største som har skjedd i Møre og Romsdal.

Lang etterforskning
Nærmere to år med etterforskning trengte politiet for å finne ut at saken ikke gir grunnlag for straffeforfølging. Til Bellona forteller politifullmektig Lindis Nyland ved Sunnmøre Politikammer at saken er henlagt på grunn av bevisets stilling. Etter politiets vurdering kan det ikke bevises med tilstrekkelig sikkerhet at det faktisk har skjedd noe straffbart i forbindelse med rømningen.

Bellona uenig i henleggelsen
Bellona mener henleggelsen av straffesaken mot Pan Fish / Herøylaks bygger på uriktig rettsoppfatning fra politiet og påtalemyndighetens side. Loven, slik den er tolket i nyere rettsavgjørelser, stiller strenge krav til aktsomheten hos oppdrettere.

-Etter vår vurdering skyldes denne rømningen feil oppstått som følge av selskapets uaktsomhet. På denne bakgrunn velger miljøstiftelsen å påklage politiets henleggelse, sier ansvarlig for Bellonas oppdrettsavdeling Marius Holm.