Nyheter

Ludvigsen i rorbua

Fiskeriminister Svein Ludvigsen var uklar om overbeskatning på fiskebestander på pressekonferansen om havmeldinga.
Foto: Thomas Nilsen/Bellona (arkiv)

Publiseringsdato: 26. november, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Fiskeriminister Svein Ludvigsen hadde en produktiv dag på mandag. Han lovte ut 50 nye oppdrettskonsesjoner, og feiret dagen med en bedre middag og noen saftige horevitser.

Laksekonsesjoner og horevitser

Fordelen med å ha en fiskeriminister fra Nord-Norge, er at vi som sitter i sandkassene våre på Grünerløkka eller andre steder i Oslo også får smake litt ramsalt rorbu-humor. Mandag var fiskeriminister Svein Ludvigsen i storslag. Tidligere på dagen hadde han sendt ut pressemeldingen om 50 nye laksekonsesjoner som skal deles ut i 2003. Samme kveld var han i egenskap av ”Nordisk samarbeidsminister” på et seminar om matvaretrygghet i Norden. Og hva kunne vel passe bedre enn at fiskeriministeren takket for maten med et par artige horevitser?


Reperbahn

Nå skal jeg ikke bruke Bellonas web til å publisere upassende vitser, men det sluttet slik: ”..du kan si hva du vil om kona mi, men fagfolk er fagfolk!” Handlingen i denne vitsen var lagt til Hamburg i Tyskland, nærmere bestemt til bydelen Reperbahn. Den andre vitsen foregikk i Kvadraturen i Oslo, og tok for seg priser på ulike tjenester som tilbys i dette strøket av hovedstaden. Heldigvis var det ingen regjeringskolleger fra Kristelig folkeparti til stede.


Øker 65 000 tonn

Ludvigsen hadde grunn til å slå seg løs. Det er bare et par uker siden han vant den interne dragkampen om 40 nye laksekonsesjoner, som Ludvigsen ville dele ut før stortingsbehandling av forslaget til nasjonale laksefjorder. Ludvigsen samkjørte med Fremskrittspartiet, og overkjørte både opposisjonspartier og partikollega Børge Brende i Miljøverndepartementet. Nå kommer det 50 konsesjoner på toppen av disse 40. 90 nye konsesjoner på to år. Etter et år med eksplosiv økning i rømningstallene, åpner man for at produksjonen kan øke med 65 000 tonn. Problemene for norske villaksstammer vil tårne seg opp i det året hvor redningsplanen for villaks skal vedtas.


Oppdrettere misfornøyd

Ikke engang næringa er fornøyd denne gangen. I følge Intrafish, reagerer både Rolf Olsen-gruppen og Follalaks sterkt på tildelingen. De mener det vil ødelegge mulighetene for å få opp lakseprisene. Dagens laksepris ligger farlig nær produksjonskostnadene for mange oppdrettere, og det siste de trenger er økt laksetilbud i markedet. FHL-Havbruk, som var raskt ute og roste Ludvigsen for de nye konsesjonene, har fått smekk på fingrene av medlemmer.