Nyheter

Miljø tapte i Høyre-maktkamp

Uenige: Margareta Winberg fra den svenske regjeringen og Børge Brende

Publiseringsdato: 13. november, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Tildelingen av 40 oppdrettskonsesjoner ble stoppet, startet, stoppet og startet igjen. Saken gir et innblikk i regjeringens, og ikke minst Høyres, indre liv, der maktkampen mellom miljø og sektorinteresser er åpenbar. Miljø taper, selvfølgelig.

Laksekonsesjoner

Statsministerens kontor lagde en kort pause i konsesjonstildelingen etter reaksjoner fra opposisjonen. Men miljø tapte for næring, og Ludvigsen fortsetter konsesjonstildelingen. Den ukegamle avgjørelsen til fiskeriministeren om å dele ut 40 nye oppdrettskonsesjoner før jul, ble midlertidig omgjort på tirsdag. Statsekretæren i Fiskeridepartementet, Thorild Widvey, sa til Fiskaren at ingenting ville skje med konsesjonene før Bondevik hadde besvart et brev fra SVs Hallgeir Langeland. Fiskeridirektoratets regionkontorer i Finnmark og Trøndelag hadde allerede delt ut sine konsesjoner, da regjeringen snudde for andre gang på en uke.

Ludvigsen – Brende 1-0
Fiskeriminister Svein Ludvigsen og FrPs Lodve Solholm kuppet laksesaken i Stortingets spørretime forrige onsdag. Stortingets energi-og miljøkomite, ville behandle regjeringens forslag til nasjonale laksefjorder og laksevassdrag i løpet av vinteren, og ønsket at utdeling av nye oppdrettskonsesjoner skulle utsettes til verneforslaget var behandlet. Miljøvernminister Børge Brende var enig, og fiskeriministeren aksepterte dette. Etter kort tid ombestemte Ludvigsen seg, og fant ut at han og FrP i fellesskap kunne overkjøre både partikollega Brende og resten av Stortinget.

425ce4804ee03ad43af5ad31d863371e.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen/Bellona (arkiv)

Ludvigsen – Brende 1-1
Den kvikke snuoperasjonen i spørretimen ble møtt med kraftige reaksjoner både i Stortinget og i miljøorganisasjonene. – Arrogant og udemokratisk, var Bellonas kommentar. Miljøverndepartementet fikk hakeslepp. Hverken embetsverk eller politisk ledelse var forberedt på Ludvigsens råkjør. SVs Hallgeir Langeland sendte brev til statsministeren, og ba ham avklare hva som var regjeringens politikk. Statsministerens kontor innså at Ludvigsens solokjør var lite heldig for regjeringen, og stoppet tildelingen av nye konsesjoner igjen. Dermed er maktbalansen mellom de to Høyrestatsrådene Brende og Ludvigsen gjenopprettet. I mellomtiden hadde fiskeridirektoratet i Trøndelag og Finnmark iverksatt tildelingen, og jubelen var sluppet løs i oppdrettsdistriktene – litt for tidlig. Men fiskeoppdretternes talskvinne, Lisbeth Berg-Hansen, regner med at de snart får det som de vil. Slik de er vant til.

Ludvigsen – Brende 2-1
Og det fikk de. Statministerens kontor overlot til fiskeriminister Svein Ludvigsen å besvare brevet til Hallgeir Langeland, hvor det ble redegjort for saksgangen. Dermed regner Fiskeridepartementet denne saken for å være ute av verden, og konsesjonstildelingen kan fortsette. Miljøvernministeren ble parkert, og gjorde ingen offentlige fremstøt i sakens anledning. Muligens var det en kamp internt. Men Miljøvernministeren tapte – det synes å være en miljøvernministers lodd i livet.