Nyheter

Rømmer fra Pan Fish

11.000 laks rømte fra Olsen Havbruks oppdrettsanlegg i Solund kommune. (Illustrasjonsfoto)

Publiseringsdato: 21. november, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Det meste skygger unna Pan Fish om dagen; såvel investorer som laks rømmer fra selskapet.

Det er en kjent sak at Pan Fish ikke har den helt store tiltrekkingskraften på investorer for øyeblikket. Selskapet sliter økonomisk i et vanskelig oppdrettsmarked. Det er imidlertid ikke bare investorer som forsvinner fra selskapet. Også selskapets oppdrettslaks rømmer.

Lakserømning
Torsdag 14. november forsvant ca. 11.000 oppdrettslaks fra Pan Fish-eide Olsen Havbruks anlegg ved utløpet av Sognefjorden i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Laksen unnslapp gjennom en rift på ca. 3 meters lengde i overgangen mellom bunn og side på nota. Riften oppsto da nota ble løftet i forbindelse med sortering av fisk. Hva som var den direkte årsaken til riften er ikke kjent. Det ble iverksatt gjenfangst av laks, men det lyktes kun å fange inn noen hundre fisk.

Bellona anmelder
Ut fra hendelsesforløpet finner Bellona grunn til å anmelde rømningen.
-Det har her sluppet ut en stor mengde laks i et utsatt område. Sognefjorden har en meget sårbar laksestamme, og vi frykter miljøkonskvensene ved slike rømninger. Bellona ser det som viktig at politiet og påtalemyndigheten vurderer hvorvidt Olsen Havbruk / Pan Fish kan straffes for det inntrufne. Videre håper vi at vår anmeldelse kan føre til større fokus på, og en strengere praktisering av, regelverket omkring oppdrettsvirksomhet, sier oppdrettsansvarlig i Bellona Marius Holm.