Nyheter

Krav om sanering av Gyroinfiserte anlegg

Publiseringsdato: 5. desember, 2002

Landbruksdepartementet
Landbruksminister Lars Sponheim
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo

05/12-2002

Krav om sanering av
G. salaris infiserte oppdrettsanlegg

Vi viser til pressemelding fra Dyrehelsetilsynet om at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er påvist i Fjord seafoods settefiskanlegg i Mo i Rana, samt pressemelding fra Fjord seafood om at parasitten også er påvist på et anlegg i Brønnøy kommune.

Statens dyrehelsetilsyn, representert ved Fylkesveterinæren i Nordland, ønsker ikke å sanere anlegget, fordi smittefaren er liten.

Det er for det første diskutabelt om smittefaren er liten. Laksevassdragene Åbjøra og Urvollsvassdraget ligger ikke langt unna avløpsrøret fra anlegget i Brønnøy.

For det andre er selv en liten smittefare et alvorlig problem. Over førti norske laksevassdrag har blitt ødelagt av G. salaris. Når en elv er infisert, er det svært vanskelig og bli kvitt parasitten. De alvorlige konsekvensene av en eventuell spredning, krever stor forsiktighet i håndteringen av smitteutbrudd.

Miljøstiftelsen Bellona ber landbruksministeren sette i verk sanering av de to infiserte oppdrettsanleggene så raskt som mulig, og alle andre anlegg som har mottatt fisk fra Fjord seafood i Mo må undersøkes snarest. Vi ber også om at det settes i gang en vurdering av risikoen for spredning av Gyrodactylus salaris fra norske settefiskanlegg generelt.

____________________
Marius Holm
Fagmedarbeider i Bellona