Nyheter

Ber om betinget fengsel og kraftige bøter

95bfe5a051354d7343a7484b585581c6
Flere titusentalls smolt ble hovet opp fra vannet og avlivet.

Publiseringsdato: 18. mars, 2003

Skrevet av: 2788

Bullaren-rettssak:

Rettssaken mot aksjonistene fra Bellona og AJFF er nå ferdig. De tiltaltes forsvarer, Anders Munck, la ned påstand om full frifinnelse, og hevdet at aksjonen må sees som en handling i nød. Smittefaren fra anlegget var akutt, og øyeblikkelig inngrep var helt nødvendig for å hindre spredning av parasitter til villaksen i Enningdalsvassdraget.


Påtalemyndigheten så annerledes på saken, og sammenlignet aksjonen med hærverk. En passende straff vil være betinget fengsel, kraftige bøter, og full erstatning til oppdretteren, mente aktor.


Frederic Hauge avviste påstanden som latterlig og tatt ut av løse luften. –Det er oppdretter Rustan Lindquist som burde sittet på tiltalebenken, etter år med notorisk miljøkriminalitet i Bullaresjøen, sa Hauge.


De tiltalte bestrider også verdianslaget på fisken som ble avlivet. Eieren av oppdrettsanlegget, Rustan Lindquist, mener hver eneste fisk var verdt tre kroner. Forsvaret påpeker på sin side at fiskens helsetilstand uansett ville gitt massedød i anlegget.


Forsvaret hadde kalt inn seksjonsleder på Veterinærinstituttet, Tor Atle Mo, som vitne. Han bekreftet at videre drift ved anlegget medførte stor fare for spredning av Gyrodactylus salaris til villaksen i elva. Mo er den fremste eksperten på den dødelige lakseparasitten.