Nyheter

Bullaren-aksjonister i retten

Aksjonistene fra Arbeidernes Jeger og fiskeforening i Halden og Bellona vil redde villaksen i Østfold.
Foto: Thomas Heiersted

Publiseringsdato: 18. mars, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

I dag starter Strömstad Tingrett sin behandling av straffesaken mot 5 Bellonamedarbeidere og 11 medlemmer av Arbeiderenes Jeger og Fiskeforening i Halden. De tiltalte aksjonistene mener de ikke har gjort noe straffbart.

Aksjonistene er tiltalt for grov skadegörelse i forbindelse med Bellonas og Arbeiderenes JFFs aksjon mot oppdrettsanlegget i Bullaren 22. august 2002. Eieren av oppdrettsanlegget krever også erstatning for fisk som døde i forbindelse med aksjonen.

Straffbart?
Den svenske påtalemyndigheten hevder at aksjonistenes handlinger utgjør et brudd på svensk straffelov og at de tiltalte derfor må straffes. Aksjonistene er ikke enige i denne lovforståelsen.

-Etter vårt syn var øyeblikkelig inngripen påkrevd for å hindre at laksen i Enningedalsvassdraget ble smittet av den fryktede Gyro-parasitten. Siden svenske myndigheter ikke grep inn for å stoppe utsettingen av fisk, måtte vi ta affære, sier aksjonsleder Marius Holm hos Bellona.

-Dersom vi skulle unngå en økologisk katastrofe måtte vi slakte oppdrettsfisken før den fikk anledning til å smitte villaksen. Slaktingen ble begått i nød, noe som gjør handlingene straffrie i henhold til den svenske straffelovens (Brottsbalken) bestemmelse 24:4, fremhever en engasjert Holm.

Erstatningskrav
Aksjonistene avviser også erstatningskravet som eieren av oppdrettsanlegget har fremlagt. Totalt krever Svensk Regnbågslax AB 95.000,- i erstatning. Dette beløpet fordeler seg på 68.000,- for fisk som døde under aksjonen, og 27.000,- for fisk som døde senere, etter sigende som følge av aksjonistenes handlinger. Etter de tiltaltes oppfatning er det ikke grunnlag for disse erstatningsbeløpene.

-Alle som var på anlegget i august, kunne ved selvsyn se at fisken var i elendig forfatning. Mye av fisken vi tok opp var allerede død, og den øvrige fisken var i elendig kondisjon. Etter vårt syn var ikke fisken verdt noe i nærheten av erstatningsbeløpet på aksjonstidspunktet; vi er faktisk tvilende til om den i det hele tatt hadde noen omsetningsverdi, sier Holm.

Aksjonistene aksepterer heller ikke den delen av erstatningskravet som dreier seg om fisk som døde i tiden etter aksjonen. Etter deltakerenes oppfatning ville fisken dødd uansett fordi den var i så dårlig kondisjon.

-Fiskedøden skyldes ikke våre handlinger og det foreligger derfor ikke nødvendig årsakssammenheng mellom aksjonen og denne delen av oppdretterens tap, hevder aksjonistene.

Angrer ikke
Dersom aksjonistene blir funnet skyldig i henhold til tiltalen risikerer de bøtestraff. I tillegg kan de bli dømt til å betale erstatning til oppdretteren for skadene vedkommende ble påført. Likevel angrer ikke Marius Holm og de andre deltakerne på det de gjorde.

-Vi vet at vår innsats var nødvendig for å bevare laksestammen i vassdraget. Vi synes det er trist og uforståelig om den svenske stat mener at redningsaksjonen fortjener straff. Uansett vet vi at vi har reddet verdifulle ressurser, og da kan vi selvsagt ikke angre på at vi handlet slik vi gjorde, avslutter Holm.