Nyheter

Bullaren fra dag til dag

Søndagens demonstrasjon foregikk fredelig, til tross for et stort politioppbud.
Phillip Lund

Publiseringsdato: 18. mars, 2003

Skrevet av: Rune Frøyland

Aksjonen kom etter et års politisk kamp om skjebnen til oppdrettsanlegget. Gjennom brev, demonstrasjoner, underskriftsaksjoner og møter med den svenske jordbruksministereren, ble alle vanlige virkemidler benyttet.

 

Fra fiskeslakt til rettsak i Strømstad:

 

27. sept. 2001: Prøvetaking av fisk, senere påvisning av G. salaris.

2.nov. 2001: Bellona sender brev til Sveriges jordbruksminister, og krever at anlegget stenges.

2. nov. 2001: Miljøvernminister Børge Brende krever i et brev til Jordbruksminister Margareta Winberg at oppdrettsanlegget saneres.

8. nov. 2001: Bellona sender nytt brev til Sveriges jordbruksminister, og etterlyser svar på tidligere henvendelse.

11. nov. 2001: Fredelig demonstrasjon arrangert av Bellona og AJFF ved anlegget ble møtt av store politistyrker. Eieren av anlegget, Rustan Lindquist, nektet å prate med Bellona og AJFF, og sa til TV2 at det ikke vil komme på tale å stenge anlegget.

15. nov. 2001: Rustan Lindquist, eieren av det gyroinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaresjøen, har i følge Västnytt tilbudt seg å sanere anlegget dersom myndighetene krever det. Alt ligger nå i hendene til svenske myndigheter. Kravet om sanering må komme øyeblikkelig. Et fullstendig forbud mot fiskeoppdrett i Bullaresjøen.

321ebfacf67a8e153a0cbfe8bed86533.jpeg

22. august 2002: Politiet anholdt ved 14.30 tiden torsdag de 10 aksjonistene fra Bellona og Arbeidernes jeger- og fiskeforening i Halden som hadde avlivet regnbueørret i det svenske skandaleanlegget i Bullaren. Aksjonistene hadde tatt på land og avlivet noen titusentalls fisk. Aksjonsdagen er oppsummert i egen artikkel.

11. okt. 2002: Merdene til Svensk Regnbågslax blir tømt for fisk, etter at myndighetene opprettholdt sitt forbud mot fiskeoppdrett i Bullaren. Likevel krever påtalemyndighetene bøtelegging og erstatning fra Bellona og Arbeidernes Jeger- og fiskeforening etter slakteaksjon.

18. mars 2003. Rettsak i Strømstad. Påtalemyndigheten i Sverige har nå tatt ut tiltale mot aksjonistene fra Bellona og AJFF, og legger opp til bøtelegging av aksjonistene, samt at fisken som ble slaktet skal erstattes med kr. 95 000.