Nyheter

Redningsaksjon for laksen

Flere titusentalls smolt ble hovet opp fra vannet og avlivet.

Publiseringsdato: 18. mars, 2003

Skrevet av: Marius Holm

Tirsdag står aksjonister fra Bellona og Arbeidernes jeger og fisk tiltalt for aksjonen mot oppdrettsanlegget i Bullaren. Bellona bringer her hele historien om kampen mot lakseparasitten. Se bildene, les om saksgangen og begrunnelsen for den dramatiske aksjonen.

Bullaren-aksjonister tiltalt:

Grytidlig torsdag morgen, den 22. august 2002, samlet aksjonistene seg ved Bellonas aksjonsskip, Kallinika, som lå fortøyd i Halden havn. Utstyr som håver, banner, tønner, kjetting og hengelås, ble klargjort, og lempet inn i bussen som skulle frakte villaksens forkjempere til åstedet. Siste finpuss på aksjonsplanene ble lagt i den to timer lange bussturen til Smedviken i Sverige. Bak bussen følger biler fra NRK, Dagbladet og Halden Arbeiderblad. Frederic Hauge fra Bellona holder en siste pep-talk. Stemningen er spent og nervøs. Ikke alle har deltatt i sivil ulydighet før, men laksefiskerne fra Halden sitter klare med hver sin kjetting rundt livet, fast bestemt på redde lakseelva si, koste hva det koste vil.

Klokken 0700 – til aksjon
Klokken 07.00 ankommer bussen Smedviken. Ikke et menneske er å se. Dørene går opp, og alle de seksten aksjonistene vet hva de skal gjøre. Utstyr lempes ut av lasterommet, og fordeles. To minutter senere er aksjonen i gang. Håver fordeles, og en neve fiskefôr kastes i vannet. Fangst! Alle ser at teknikken fungerer. Håvene tømmes i plastdunker, fulle av fisk etter et lite sveip. Imens har lenkegjengen kommet på plass, og blokkerer tilgangen til brygga. Lenkegjengens oppgave er å sikre at ingen skal hindre de andre aksjonistene i å ta opp fisk.

69daf78ce0d964283c7f9e90bf897dfc.jpeg Photo: Thomas Heiersted

Seieren
Den 6. September kommer vedtaket fra svenske myndigheter. Svenske myndigheter gir full støtte til Bellona i Bullaren-saken. Länsstyrelsen slår fast at oppdrettsanlegget er miljøfarlig virksomhet, og må stenges innen 31. oktober, og at all fiskeoppdrett i Bullaren heretter er forbudt. Men vedtaket kan påklages, og er ikke rettskraftig ennå. Men, etter en høring opprettholdt Länstyrelsen den 11.oktober sitt vedtak, og gav oppdretteren frist til 30. november med å fjerne fiskene fra merdene i Bullaresjøen. Innvendiger om at miljølover ikke kan benyttes i en dyresykdomssak avvfeies. Miljølovgivningen skal sikre verdifulle naturmiljøer og det biologiske mangfold. Når fiskeoppdrett truer disse interessene, uavhengig av om årsaken er parasitt eller sykdom, kommer ”miljöbalken” til anvendelse, slår länstyrelsen fast.

Lang politisk kamp
Aksjonen kom etter et års politisk kamp om skjebnene til oppdrettsanlegget. Gjennom brev, demonstrasjoner, underskriftsaksjoner og møter med den jordbruksministereren, ble alle vanlige virkemidler benyttet. Sivil ulydighet utgjør etter Bellonas oppfatning en demokratisk sikkerhetsventil. Når storsamfunnet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor miljøet, finnes det til slutt ingen annen utvei en aksjoner.