Nyheter

Laksen er ikke radioaktiv!

Publiseringsdato: 24. juni, 2003

Skrevet av: Marius Holm

En britisk laboratorieanalyse har undersøkt om det finnes spor av Technetium-99 i skotsk oppdrettslaks. Resultatet viser svært små mengder Tc-99, og at folk trygt kan spise laks.

Nyheten om at skotsk oppdrettslaks inneholder det radioaktive stoffet Technetium-99, som slippes ut fra reprosesseringsanlegget for atomavfall i Sellafield, gikk på ut nyhetsbyrået Reuters i går. Det ble referert til en ny undersøkelse, utført på Oceanografisk avdeling på universitetet i Southampton, hvor en hadde funnet konsentrasjoner på opptil 20 Becquerel per kg. Nivået svært lavt, og gir ingen grunn til bekymring for helseeffekter.


Knapt målbare nivåer

Det er Greenpeace som har offentliggjort tallene. Forskeren som sto bak undersøkelsen, Ian Croudace, er imidlertid lite fornøyd med publiseringen fra Greenpeace, og sier til Intrafish at disse tallene er temmelig nære grensen for hva man er i stand til å måle. Han understreker at studien ikke er vitenskapelig, og målingene ikke er tolket.


Akkumuleres i hummer, men ikke i fisk

For Bellona kommer det ikke som noen overraskelse at man finner spor av Tc-99 i fisk.


– Man vil kunne finne slike spor av utslippene fra Sellafield i mange marine organismer, men det er først når det radioaktive stoffet akkumuleres i organismen man virkelig skal være på vakt, sier Bellonas atomfysiker, Nils Bøhmer.


Fisk akkumulerer i liten grad Tc-99. I Norsk tors er det målt Tc99 nivåer på mellom 1 og 3 becquerel. På bakgrunn av dette vil man kunne anta at nivåer i norsk oppdrettslaks er nærmest null.


– Det vi er bekymret for er økende nivåer i tang, og enkelte krepsdyr, som hummer. I tang måles det høye nivåer både i Skotland og Norge. Men i Norge ligger verdiene også i tang under tiltaksgrensene, forteller Bøhmer. Det er ikke tilfelle i Irskesjøen, der man finner hummer med 4000 becquerel i seg. Det er dette som skaper bekymring, ikke verdier i oppdrettslaks, sier Bøhmer.


Utslippsstans fra Sellafield

British Nuclear Fuel Ltd (BNFL), som eier Sellafield-anlegget, har nå fått et midleritidig forbud mot utslipp av Te-99 i de neste 9 månedene. Denne perioden med utslippsstans vil bli brukt til å undersøke nærmere de mulighetene som finnes for å rense ut Tc-99 fra utslippet. Dette er helt i tråd med de krav Bellona har stilt til BNFL og britiske miljømyndigheter. Kravene ble utarbeidet og fremmet under konferansen som Bellona og Lofoten Mot Sellafield arrangerte i Sellafield i april. Børge Brende fulgte opp disse kravene i sitt møte med den britiske miljøvernministeren 15. mai. -Selv om dette er et midlertidig utslippsforbud, er et avgjørende slag i kampen mot utslippene av Tc-99 fra Sellafield vunnet, sier Bellonas Frederic Hauge.