Nyheter

Staten tømmer Gudrun Gissladottir

Gudrun Gisladottir skal endelig tømmes for olje.
Eldar Knutsen/Redningsselskapet

Publiseringsdato: 10. juni, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Etter iherdige forsøk på å få eierene til å oppfylle pålegget om å tømme den islandske tråleren for olje, gir myndighetene opp. Nå tømmer staten havaristen og sender regningen til rederiet.

Stortinget bevilget fredag 6. juni 11 millioner kroner til arbeidet med å tømme tråleren for olje.

Gudrun Gisladottir skulle vært tømt innen 15. oktober i fjor slik at oljen, og dermed den akutte forurensningsfaren, var eliminert før vinterstormene satte inn. Eierene fulgte imidlertid ikke opp pålegget, og skipet med oljen ligger fortsatt på havets bunn i Nappstraumen utenfor Ballstad i Vestvågøy kommune.

Akutt forurensningsfare
Myndighetene begrunner tømmingen med at oljen i havaristen utgjør en akutt forurensningsfare som truer både sjøfugl, oppdrettsanlegg, sårbare strandområder og friluftsliv.

Kystverket som står ansvarlig for arbeidet, sier at tømmingen vil starte så snart det er praktisk mulig. I og med at oppdraget må sendes på anbud til potensielle oppdragstakere, samt at disse må få tid til forberedelser, vil arbeidet neppe komme i gang før om tidligst 14 dager.

Sender regningen til rederiet
Selv om myndighetene nå forestår arbeidet med å tømme havaristen, betyr ikke det at staten også tar regningen. På forurensningsområdet gjelder prinsippet om at forurenseren skal betale, og regningen sendes derfor til rederiet. Det er imidlertid et åpent spørsmål om de ansvarlige har penger til å betale. Problemene med oppryddingen så langt, skyldes langt på vei problemer med finansieringen.

-Det er rederiets ansvar å rydde opp etter ulykken. At vi nå utfører deler av dette arbeidet for dem, medfører ikke at de slipper unna kostnadene. Vi forventer at våre kostnader i forbindelse med arbeidet blir dekket av de ansvarlige, sier Henry Bertheussen i Kystverket.
 
Fortsatt krav om heving
At tråleren nå tømmes for olje, medfører ingen endringer i rederiets forpliktelser til å heve vraket av Gudrun Gisladottir.

-Selv om vi tømmer skipet for olje, gjelder fortsatt pålegget om å fjerne vraket. Denne fristen gikk ut 1. mai, sier Bertheussen.