Nyheter

Endelig heving?

Gudrun Gisladottir skal endelig tømmes for olje.
Eldar Knutsen/Redningsselskapet

Publiseringsdato: 21. august, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Farsen omkring hevingen av den islandske tråleren ”Gudrun Gisladottir” nærmer seg nå forhåpentligvis slutten. Finansieringen er nå avklart og hevningsarbeidet kan dermed starte.

Bellona håper dette medfører et endelig gjennombrudd i kampen for å få hevet skipet. I over et år har Miljøstiftelsen jobbet intenst for at tråleren skal heves.

-Gang på gang har vi fått høre at en heving er nært forestående. Først kom disse forsikringene fra rederiet, deretter fra Kystverket som skulle forestå arbeidet for rederiets regning. Nå har skipet ligget på havets bunn i over et år, uten at noe er skjedd. Vi venter derfor med feiringen til tråleren faktisk er tatt opp av havet, sier fagmedarbeider i Bellona Marius Dalen.

På rett kjøl
Tidligere i år truet myndighetene med å heve tråleren for de ansvarliges regning. Dette satte fart i islendingene og de engasjerte bergingsselskapet Seløy til å forstå hevingen.

Gudrun Gisladottir har ligget på bunnen med sterk slagside etter forliset. Fredag i forrige uke ble tråleren rettet opp og klargjort til videre heving. Henry Bertheussen i Kystverket forteller til Bellona at skipet antagelig kan bringes til overflaten i løpet av neste uke.

-Jeg håper inderlig at denne saken nå går mot en endelig avslutning og at tråleren kan bringes til overflaten, sier Bertheussen.