Nyheter

Miljøstatus for norsk havbruk

Bellona rapport Nr. 7 - 2003

Publiseringsdato: 13. august, 2003

På havbruksmessa Aqua Nor 2003 som pågår i Trondheim presenterer Bellona i dag sin ferske rapport, Miljøstatus for norsk havbruk.

Bellonas havbruksrapport:

Rapporten er et resultat av et langsiktig arbeid med havbruk i Bellona, og omfatter alle viktige miljøaspekter og vinklinger rundt havbruk. Den går gjennom ressursbruk, forurensning, effekter på biologisk mangfold, og matvaretrygghet.


— Vi føler oss sikre på at denne rapporten er noe av det grundigste og mest helhetlige om havbruk og miljø som finnes mellom to permer, sier en av hovedforfatterne, Marius Holm.


Vi lever av å høste fra naturen

Rapporten tar utgangspunkt i at nærheten til naturen og havet alltid har preget den norske folkesjela. At vi mennesker lever av å høste fra naturen, er en erkjennelse som faller naturlig for nordmenn. Det er denne erkjennelsen som ligger til grunn for Bellonas arbeid med miljøvern, og som danner grunnlaget for at Bellona stiller seg positiv til havbruk som idé.


Havbruksnæringen har i løpet av kort tid utviklet seg til en av Norges viktigste eksportnæringer. Selv om lave priser og økonomiske problemer har lagt en demper på optimismen som preget havbruksdebatten for kun to år siden, mener Bellona det er all grunn til å tro at både gamle og nye former for matproduksjon basert på havets ressurser i framtida vil være en økende faktor innen norsk økonomi. Men samtidig er det viktig å innse at næringen har betydelige miljøeffekter på Norges unike villaksbestander.


Jakten på nye løsninger

— Vår ambisjon med rapporten er å skape et nøkternt, vitenskapelig basert faktagrunnlag, som skal danne basis for debatten om miljø og havbruk i Norge. Rapporten skal bidra til å rydde unna misforståelser og myter, slik at vi kan fokusere på de viktige utfordringene, sier Holm.


Bellonas neste skritt i havbruksarbeidet, blir å ta del i jakten på nye løsninger, nye ressurskilder og nye produkter i tiden framover. Dette fordi Bellona mener at ren og trygg mat fra havet vil spille en stadig viktigere rolle i norsk økonomi.


Miljøstatus for norsk havbruk presenteres i dag klokka 11.30 i Aqua Nors møterom 6.


Rapporten kan også kjøpes ved å sende en e-post til info@bellona.no