Nyheter

Kystverket hever og tømmer Gudrun Gisladottir

Gudrun Gisladottir skal endelig tømmes for olje.
Eldar Knutsen/Redningsselskapet

Publiseringsdato: 3. oktober, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Etter mye frem og tilbake ser det nå ut til at staten griper inn og hever den forliste tråleren Gudrun Gisladottir. Bellona er tilfreds med planene, men mener dette burde vært gjort for lenge siden.

I snart halvannet år har tråleren ligget på bunnen av Nappstraumen i Lofoten. Bellona har hele tiden presset på for å få tråleren hevet. Gjentatte ganger har myndighetene forsikret Miljøstiftelsen om at en heving er nært forestående.


Et tilbakeblikk..

Tråleren gikk på grunn 18. juni 2002 og sank dagen etter. Her er et utdrag av den svært langdryge saksgangen:


-7. august 2002: SFT pålegger eierene av skipet å fjerne all oljen innen utgangen av september.


-22.august 2002: SFT pålegger eiere fjerne det forliste skipet innen 15.oktober samme år. Rederiet påklager påleggene.


-20. september: Miljøverndepartementet avgjør i klagesaken at oljen fra skipet skal fjernes innen 15. oktober 2002, mens vraket må fjernes innen 1. mai 2003.


-17. oktober 2002: Miljøstiftelsen Bellona anmelder eierene for ikke å ha oppfylt departementets pålegg.


-29. oktober 2002: Pressemelding fra SFT: Eierene av Gudrun Gisladottir kommer til å fjerne vraket innen utgangen av 2002. SFT er tilfreds med sakens gang.


-2. desember 2002: Pressemelding fra SFT: Tråleren heves og arbeidet vil være ferdig før jul.


-9. desember 2002: Pressemelding fra SFT: Hevingen har startet.


-19. desember 2002: Pressemelding fra SFT: Hevingsarbeidet avbrytes på grunn av vanskelige værforhold. Arbeidet vil bli gjenopptatt 28. desember 2002.


-1. januar 2003: Statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning overføres fra SFT til Kystverket. Kystverket overtar behandlingen av Gudrun-saken.


-5. mai 2003: Kystverket har møte med eierene. Etter møtet sendes det ut pressemelding om at planleggingen av hevingen er i gang igjen. Skipet vil bli brakt til overflaten 15.-22. juni 2003.


-13. juni 2003: Regjeringen beslutter at Kystverket kan iverksette en statlig aksjon for å tømme Gudrun Gisladottir for olje.


-21. august 2003: Henry Bertheussen hos Kystverket uttaler til Bellona Web at eierene av skipet antagelig vil bringe det til overflaten innen utgangen av august.


-1. oktober 2003: Pressemelding fra Kystverket: Fiskeriminister Ludvigsen har bedt Kystverket iverksette en statlig aksjon for å heve og tømme den islandske tråleren ”Gudrun Gisladottir”. Arbeidet antas å ta ca fire uker.


Heving for rederiets regning

Kystverket skal altså forestå operasjonen med å heve tråleren og tømme denne for olje. Arbeidet blir foretatt på det Islandske rederiet Festi HF sin regning med hjemmel i forurensningslovens § 76. Bellona er selvsagt tilfreds med hevingen, men mener at dette arbeidet burde ha startet for lenge siden.


Allerede 13. juni ga Regjeringen som nevnt klarsignal til at Kystverket kunne forestå hevingen av den forliste tråleren. Likevel valgte myndighetene å ikke foreta seg noe, i tillit til at eierene av skipet selv skulle gjennomføre hevningsarbeidet.


-Etter Bellonas syn har myndighetene latt seg oppholde av tomme løfter; gang på gang har eierene av vraket har lovt opprydding uten å få skipet opp. Kystverket burde derfor iverksatt heving langt tidligere, sier fagmedarbeider i Bellona Marius Dalen.