Nyheter

Bullaren-seier endelig bekreftet

Flere titusentalls smolt ble hovet opp fra vannet og avlivet.

Publiseringsdato: 11. juni, 2004

Skrevet av: Marius Holm

I august for snart to år siden aksjonerte Bellona og Arbeidernes jeger- og fiskerforening i Halden mot et oppdrettsanlegg i Bullaren i Sverige. Anlegget truet villaksen i Enningdalselven med den dødelige gyrodactylus-parasitten. Etter aksjonen ble anlegget stengt, og nå har svenske myndigheter sørget for at nedstenginen er endelig.

Nå er laksen reddet, mener leder i Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Steinar Torp. Det viser at den kampen som vår organisasjon, Bellona og norske myndigheter har ført i flere år har båret frukter. Nå har også svenske myndigheter skjønt at parasitten som var i anlegget er farlig for laksen. Jeg er kjempeglad for at vi endelig har fått en bekreftelse på at de er enige med oss, sier han til NRK. Torsdag ble det klart at anken fra oppdrettsanleggets eier ikke førte fram.

Det var Länsstyrelsen i Västra Götaland som besluttet at det ikke lenger skulle drives oppdrett i innsjøen. Oppdrettsanleggets eiere klaget inn vedtaket, men fikk ikke medhold. Torsdag ble det klart at anken heller ikke førte fram, melder NRK Østfold.

Bellona og AJFF kjempet i to år for å få anlegget stengt. – Resultatet viser at det nytter å kjempe, og at tøffe virkemidler noen ganger er nødvendig for å beskytte miljøet mot uforsvarlig virksomhet, sier Frederic Hauge i Bellona. Den 22. August 2002 aksjonerte Bellona og AJFF mot oppdrettsanlegget, og avlivet over 20 000 regnbuørret før svensk politi stanset aksjonen. Aksjonistene fikk opp til 15000 kroner hver i bøter. – Det kostet, men seieren er verdt hver krone, sier Hauge.