Nyheter

Lei Ludvigsens sololøp – fremmer stortingsforslag

SFT

Publiseringsdato: 15. juni, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Hill-Marta Solberg (Ap) vil fredag, under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, fremme et forslag som instruerer fiskeriministeren i hans behandling av den havarerte tråleren Gudrun Gisladottir.

Oppdatert kl 22.00: Ap, Frp, SV og Sp sendte tirsdag kl 20 ut en pressemelding om at de fredag vil foreslå i Stortinget at Gudrun Gisladottir heves.

Gudrun Gisladottir:

– Ludvigsen kjører et sololøp i denne saken, og med dette forslaget skal ikke han ikke lenger være i tvil om hva stortingsflertallet mener, sier Solberg til Bellona Web.

Krystallklart stortingsflertall
Det er Hill-Marta Solberg som tar initiativ til forslaget men hun regner med at flere vil stå bak når det fremmes fredag. Forslaget legges fram når Stortinget fredag klokka 10 samlet skal behandle revidert nasjonalbudsjett 2004, og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.

– Ludvigsen skal ikke være i tvil om hvor Stortinget står i saken, og et slikt forslag er nødvendig når fiskeriministeren til de grader kjører sitt eget løp, sier Solberg. Vi skal være helt krystallklare på hva stortingsflertallet mener slik at også fiskeriministeren får med seg dette, sier hun.

Taus Ludvigsen
Forrige fredag leverte Stortingets finanskomite, der Solberg er første nestleder, en merknad til revidert nasjonalbudsjett om at Gudrun Gisladottir må heves. Komiteens merknad ble støttet av SV, Ap, Sp, Frp og Kystpartiet, og Solberg regner det som sannsynlig at disse partiene også vil støtte forslaget som legges fram fredag. Etter det Bellona Web kjenner til er det på det rene at Frp går inn for å støtte forslaget.

Komitemerknaden har imidlertid Ludvigsen valgt å forholde seg helt taus om, en strategi han vanskelig kan velge når saken nå tas opp i stortingssalen.

Solberg mener det er viktig at dette forslaget utarbeides og fremmes nå før sommerferien, slik at man ikke bare har en komitemerknad, men et forslag fremmet i Stortinget på at fiskeriministeren må sørge for at Gudrun Gisladottir heves.

–> Lukker øynene for et miljøproblem
Solbergs forslag kommer etter at det ble klart at Kystverket, etter instruks fra fiskeriminister Svein Ludvigsen, fredag 11. juni inngikk en kontrakt med Riise Underwater Engineering om å tømme den havarerte tråleren Gudrun Gisladottir for olje der den ligger på 40 meters dyp i Nappstraumen i Lofoten – for så å la den ligge. Kontraktsinngåelsen kommer samme dag som Stortingets finanskomite i en merknad til revidert nasjonalbudsjett skriver at ”Flertallet legger til grunn at miljø og forurensningsfaren i et viktig fiskeriområde må veie tyngst og forutsetter at tråleren blir hevet som tidligere forutsatt.”

Kontrakten om tømmingen av tråleren følger opp Ludvigsens beslutning av 28. mai i år, da han gav instruks om at det pågående hevingsarbeidet av Gudrun Gisladottir skulle stoppes, og at avtalen med firmaet som hadde kontrakt på hevingen skulle sies opp. En beslutning som gikk klart i mot tidligere vedtak om å heve båten, noe det også er brukt betydelige summer på.

Lite holdbar begrunnelse
Beslutningen om å stoppe hevingen ble begrunnet med at nyoppdagede skader og flenger i skroget gjorde Gudrun Gisladottir i for dårlig forfatning til å heves. Eg begrunnelse eksperter på marine redningsoperasjoner avskriver som lite holdbar.

Ved å tømme båten der den ligger mener eksperter Bellona Web har vært i kontakt med at man ikke kan få ut all oljen. Den vi isteden bli i båten og med tiden lekke ut i havet.

Det er imidlertid ikke bare oljen ombord som er et problem. Rundt 900 tonn sildefilet ligger nå ombord og råtner. Ved ikke å heve Gudrun Gisladottir velger man å lukke øynene for den miljørisikoen et skip med 367 tonn dieselolje, ca 10 tonn smøreolje og hydrulikkolje og rundt 900 tonn råtnende fisk utgjør.