Mer midler til bevaring av villaksen

 

Statsbudsjett 2005:

 

 

Bruken av aluminium er en langt mer miljøvennlig metode enn den tradisjonelle gyro-behandlingen med den omstridte plantegiften rotenon.

Gyrodactylose, forårsaket av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, har ødelagt bestanden av atlanterhavslaks i flere av de noenogførti norske elvene som har vært infisert av parasitten.
Parasitten er egentlig ikke hjemmehørende i Norge og kom antagelig til landet første gang i begynnelsen av 1970-årene. Hittil har strategien vært å behandle elvene kjemisk med rotenon. Det har imidlertid vist seg at rotenon har negativ innvirkning på alle fiskeartene som lever der, pluss at rotenonbehandlingen har vært feilslått i flere av de større og mer kompliserte elvesystemene som har vært infisert, noen steder selv etter to behandlinger. Det er derfor en økende forståelse for at denne metoden må byttes ut med en mer artsspesifikk metode, som også reduserer de negative miljømessige konsekvensene i forbindelse med eliminering av Gyrodactylus salaris.

Forsøk har vist at man ved bruk av aluminiumssalter mot Gyrodactilus kan redusere roteonbruken kraftig. Metoden har blitt testet videre i sommer nærmere bestemt i Batnfjordselva i Møre og Romsdal. Bellona håper at de økte bevilgningene vil føre at metoden med bruk at aluminium mot gyro utvikles videre slik at rotenonbruken i norske vassdrag kan reduseres og utfases.