Nyheter

300.000 oppdrettslaks på rømmen

11.000 laks rømte fra Olsen Havbruks oppdrettsanlegg i Solund kommune. (Illustrasjonsfoto)

Publiseringsdato: 8. september, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Natt til 30. august havarerte anlegget til Marine Harvest ved Tustna på Nordmøre. I går kom tallene som viser at vi sannsynligvis står ovenfor den største enkeltrømningen av oppdrettslaks i Norge noen gang.

Som følge av uvær og vind opp i orkan styrke havarerte oppdrettsanlegget til Marine Harvest i Tustna kommune på Nordmøre natt til 30. august. Det var store mengder oppdrettslaks i anlegget og det antas at så mye som 300.000 oppdrettslaks er på rømmen.

– Vi frykter at opp mot 300.000 laks har rømt fra merdene i Tustna. Men det er på nåværende tidspunkt veldig vanskelig å komme med en eksakt beregning. For oss er det som har skjedd uforståelig siden det er fortøyningene som har røket. Disse var veldig godt sikret og skulle tåle det dårlige været i området, uttalte administrerende direktør i Marine Harvest Marit Solberg til Intrafish i går.

Dårlig vær er ingen unnskyldning med tanke på rømning, med mindre forholdene er helt eksepsjonelle. Anlegg som ligger på sterkt eksponerte lokaliteter med mye dårlig vær må være konstruert for å tåle belastningene som følge av bølger og vind. Vind opp mot orkan styrke er ikke uvanlig på mørekysten og anleggene må derfor konstrueres deretter.

Marine Harvest satte tidlig i gang avbøtende tiltak som gjenfangst av rømt oppdrettsfisk. Videre har oppdrettsselskapet iverksatt en egen granskning av hendelsen. Fiskeridirektoratet vil også sette ned en egen havarikommisjon for å få klarhet i hvorfor havariet oppstod.

Lakserømmingen meldes til politiet
Bellona vil anmelde rømningsepisoden til politiet. Norges Jeger- og Fiskeforbund og Verdens Naturfond (WWF) har også varslet en anmeldelse. Med tanke på både uttalelsene om hva som har skjedd og omfanget av denne hendelsen er det viktig at det gjennomføres en etterforskning som finner årsakene til havariet.

Bellona har i en rekke tilfeller gått til anmeldelse av anlegg på grunn av rømningshendelser. De fleste tilfellene er begrunnet i sviktende teknisk standard som har medført rømning av oppdrettet laksefisk.

Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde ”forsvarlig teknisk standard”, jf. § 16 første ledd. I henhold til forskrift av 18.12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) skal videre oppdrettsvirksomheten drives på en slik måte at ”det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig”, jf. forskriftens § 3. I dette tilfellet hvor fortøyningene har røket med den følge at store mengder fisk unnslapp kan Bellona ikke se at driften av anlegget er i samsvar med det objektive forsvarlighetskrav som oppstilles gjennom loven og forskriften, i og med at det faktisk skjedde en rømning.

Om det er helt ekstreme krefter eller manglende tekninsk standard på anlegget vil kun en grundig etterforskning av hendelsen kunne avsløre.

Miljøeffekter av rømt oppdrettslaks
Rømning av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Rømning av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer og parasitter, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene. Videre kan rømt oppdrettslaks forstyrre villaksens gytegroper, og resultere i krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene. Dette medfører forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper, noe som på sikt er svært uheldig.