Nyheter

Russisk fisketråler på rømmen med norske gisler

Kystvaktfartøyet KV Tromsø, som arresterte Elektron (bildet på forsiden). Jakten på Elektron fortsetter.
AFP

Publiseringsdato: 18. oktober, 2005

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Helle Veiersted

Den norske kystvakten og en russisk fisketråler har lekt katt og mus øst i Norges økonomiske sone i Barentshavet siden mandag. Fisketråleren rømte med to norske inspektører om bord da kystvakten skulle arrestere russerne for brudd på fiskeribestemmelsene.

To nordmenn fra det norske kystvaktfartøyet ”KV Tromsø, en offiser og en praktikant – hvis navn ikke har blitt offentliggjort av myndighetene – var ombord da tråleren ”Elektron” nektet å følge kystvaktens ordre og dra til Tromsø havn. I følge russiske medier og Aftenposten, vurderte den norske kapteinen å skyte mot den russiske tråleren.

Episoden vil kunne resultere i en diplomatisk kontrovers mellom de to landene, og sette den allerede hårfine balansen om hvilket land som har fiskerettighetene i området, på prøve.

Den russiske tråleren ble stoppet av den norske kystvakten lørdag morgen utenfor Svalbard, på grensen til den såkalte ”gråsonen” der Norge og Russland er uenige om fiskerettighetene. Norge har tidligere hevdet at de har full suverenitet i området, noe Russland har bestridet.

Den norske kystvakten tok den russiske tråleren i arrest, noe mannskapet opprinnelig godtok, i følge Steve Olsen, skvadronsjef for Kystvaktens nordlige divisjon av Kystvakt Nord.

En annen talsmann for kystvakten fortalte at Elektron i begynnelsen så ut til å følge ordren fra de norske myndighetene og satte kurs for Tromsø. Men på søndag, da tråleren begynte å nærme seg Tromsø, forandret den plutselig retning og satte kurs mot russiske farvann.

Mannskapet ombord hevder de hadde fått beskjed av trålerens eiere om å ikke følge norske ordre, ifølge Aftenposten.

Elektrons rulleblad
Elektron er velkjent for norske myndigheter, som tidligere har tatt tråleren i arrest etter å ha fisket i norske farvann. Sist i mai ble båten stoppet for å ulovlig omlaste Barentshav-fisk til en kambodsjansk fiskebåt.

Da de norske inspektørene gikk ombord i Elektron denne helgen, oppdaget de flere lovbrudd, blant annet ulovlig bruk av nett og fangst av for små fisk.

– Skipet hadde flere typer ulovlig utstyr ombord, blant annet nett som fanger så og si alt inkludert småfisk og yngel , sa John Espen Lien, talsmann for marinen, i et telefonintervju tirsdag.

Vurderes bruk av makt?
Lien ville ikke kommentere ryktene om at KV Tromsø hadde vurdert å avfyre advarselsskudd.

Nordmennene har juridisk rett til å bruke makt mot russiske skip i området der Elektron ble arrestert, rapporterer Aftenposten. Mannskapet ombord KV Tromsø ønsket å sende flere inspektører ombord på Elektron ved hjelp av helikopter, og mente at et varselsskudd ville tvinge Elektron til å stoppe, skriver avisen. Imidlertid gjorde været, med bølger på åtte til ti meter, det umulig å sende inspektørene ombord. Dermed fortsatte tråleren videre mot Russland med de to norske inspektørene.

Den russiske marinen responderer
Igor Dygalo ved den russiske marinens hovedkvarter i Moskva, sa at den russiske marinen ikke ville involvere seg i Elektron-saken.

– I tråd med internasjonal maritim lov vil ikke den russiske marinene involvere seg i denne situasjonen. Alt vil bli løst på et diplomatisk nivå og av fartøyets eier, sa Dygalo i et telefonintervju med Bellona Web.

En ansatt ved den russiske arktiske regionale grensevakten sa til Interfax nyhetsbyrå at norske og russiske myndigheter samarbeidet om håndteringen av denne saken og at de norske gislene ikke var i fare.

– De norske inspektørene ombord i tråleren er i god behold. De er ikke truet av noe, sier anonym kilde til Interfax. Kilden ville derimot ikke kommentere hvorfor Elektron ikke bare hadde sluppet løs de to gislene.

Kravene fra det russiske utenriksministeriet
Det russiske utenriksdepartementet har bedt norske myndigheter om å gi dem all informasjon rundt arrestasjonen av tråleren Elektron, som fortsatt jages i den russiske økonomiske sonen av Barentshavet, 350 kilometer utenfor Murmansk.

-Vi vil gjøre alt for å løse situasjonen så raskt som mulig etter at vi har fått all nødvendig informasjon, sa en talsmann for utenriksdepartementet til Bellona Web tirsdag. Han kunne derimot ikke spesifisere hva han mente med ”nødvendig informasjon”.

Elektrons kaptein sa i en hastemelding til trålerflåtens radiosenter i Murmansk mandag kveld, at skipet trengte hjelp, i følge det russiske Interfax nyhetsbyrået. Meldingen ble mottatt rundt kl. 19.00 Moskva-tid.

En time etter dette rapporterte en annen russisk tråler som hadde kommet inn i problemområdet, at Elektron var omringet av fire skip fra den norske kystvakten, meldte det statlige russiske nyhetsbyrået ITAR-TASS mandag kveld. Denne rapporten har ikke kunnet bekreftes hverken av den norske kystvaktene eller av uavhengige kilder.