Nyheter

Fiskepirater i Barentshavet offentliggjøres

Publiseringsdato: 8. februar, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Fiskeridirektoratet har offentliggjort en liste over fartøy tilknyttet ulovlig fiske i Barentshavet. Listen inneholder navn på 62 trålere og bekvemmelighetsflaggede transportfartøy. Bellona oppfordrer fiskeoppkjøpere og matvarekjeder til å styre unna partier med fisk som kan spores tilbake til disse fartøyene.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen vedtok på et møte i oktober 2004 flere tiltak for å begrense det ulovlige fisket i Barentshavet. Et av disse tiltakene var å forby russiske og norske fartøy å laste om til såkalte bekvemmelighetsflaggede transportfartøy:

«Det innføres forbud mot omlasting av fisk til fartøy som ikke har rett til å seile under NEAFC-flagg, eller flagget til stater som ikke har status som NEAFC-samarbeidsland.»

Fiskeridirektoratet opplyser på sine hjemmesider at på tross av forbudet fortsatte russiske fiskefartøy omlasting i samme omfang som tidligere. Dette har nå resultert i at norske myndigheter nå offentliggjør en liste over de bekvemmelighetsflaggede fartøy en fra norsk side har registrert i aktivitet i Barentshavet i 2005.

Listen gjelder kun omlasting til fartøy under bekvemlighetsflagg. Det blir fortsatt ingen offentliggjøring av trålere som leverer til russiske omlastningsfartøy, fordi slik omlastning ikke er forbudt, og fordi ingen tråler så langt er dømt for ulovlig fiske.

I følge Kystvakten og det norske Fiskeridirektoratet fanges det minst 100.000 tonn torsk ulovlig i Barentshavet hvert år. Førstehåndsverdien på denne fisken er mer enn en milliard kroner.

– Styr unna!
Bellona anbefaler sterkt alle oppkjøpere av fisk til å holde seg unna leveranser fra de nå navngitte fartøyene. Norske myndigheter har dokumentasjon som knytter disse til ulovlig omlasting av fisk i Barentshavet. For å få bukt med det omfattende svartfisket må vi sørge for at de som driver ulovlig virksomhet ikke har noe sted å levere fisken. Et avgjørende tiltak vil være å ha et koordinert samarbeid mellom mottakshavner i Norge, Russland og EU. Når enighet om et samarbeid er på plass kan ulike sporbarhetssystemer benyttes til fastslå om fisken har sitt opphav i ulovlig fangst eller ikke.