Nyheter

Korallrev oppdaget nord for Troms

Publiseringsdato: 19. februar, 2006

Skrevet av: Maria Fossheim

På tokt i Barentshavet oppdaget forskere fra Havforskningsinstituttet et nytt korallrev i Lopphavet nord for Troms. Bellona mener at man bør kartlegge forekomstene av koraller i nord før man eventuelt gir tillatelse til oljeboring.

Funnet skaper begeistring og viser at det ennå finnes verdifulle hemmeligheter i det lite kartlagte området: – Funnet er unikt. Vi hadde ingen forestillinger om at korallrev eksisterte så langt nord, sier marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet til Aftenposten i dag (20.02.2006).

Kaldtvannskorallen Lophelia pertusa vokser svært sakte, ca. 6 mm per år. En koloni på 2 m er trolig mer enn 300 år gammel. Korallrevene er lette å ødelegge, av fiskeredskap eller av annen aktivitet på havbunnen og forskerne ønsker en bedre kartlegging av havbunnen før man tillater virksomhet i de aktuelle områdene. Halvparten av de korallrevene som er oppdaget utenfor norskekysten er skadet og man diskuterer derfor å verne disse områdene.

Korallrev er i dag vernet av en egen forskrift som begrenser aktivitet i slike områder, men store deler av Barentshavet er ennå ikke kartlagte, så man vet ikke hvor utbredte disse kaldtvannskorallene er. Områder med korallrev er spesielt sårbare områder som mange mener bør vernes mot økt aktivitet.

Bellona mener at man i den sammenheng bør kartlegge forekomstene av koraller i nord før regjeringa tar en beslutning om petroleumsvirksomhet i nord: ”De nye funnene av korallrev viser at Barentshavet skjuler mange hemmeligheter. Sier regjeringa ja til oljeboring nå, kan store verdier som vi i dag ikke vet noe om gå tapt”, sier Guro Hauge i Bellona.