Nyheter

Forelegg på to millioner for ammoniakkutslipp

Publiseringsdato: 15. mars, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Firmaet Teknotherm i Oslo er ilagt to millioner kroner i bot etter forurensningen av Sandvikselven i fjor høst. Store mengder laks og sjøørret døde som følge av utslippet. Bærum kommune krever i tillegg 600.000 kroner i erstatning for fiskedøden.

I september i fjor ble det observert store mengder død fisk nedenfor industriomrødet Løxa ved Sandvikselven. Det ble tidlig anslått at fiskedøden skydtes utslipp av ammoniak til elva men ingen påtok seg ansvaret for dette. Dermed ble det satt igang massiv etterforskning fra politiets side for å finne den skyldige. Etterforskningen er nå avsluttet og firmaet Teknotherm i Oslo har blitt ilagt et forelegg på 2 millioner kroner i straff. Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med at de gjorde arbeider på et kjøleanlegg hos en lokal bakeribedrift. I tillegg til forelegget krever Bærum kommune 600.000 kroner fra bedriften i erstatning for fiskedøden.

– Vi krever erstatning for de kostnadene vi har hatt etter utslippet. Det gjelder blant annet utgifter i forbindelse med fiskesetteriet og ekstramannskaper etter utslippet. Flere årganger settefisk gikk fløyten, sier ordfører Odd Reinsfelt i Bærum kommune til Budstikka.

Bedriften er siktet etter forurensningsloven, og har fått to uker på seg til å avgjøre om de vil vedta forelegget eller ikke.

500 kg ammoniakk rett i elva
Teknotherm er funnet ansvarlige for at 500 kilo giftig ammoniakk ble tømt ut i en avløpskum september i fjor. Forurensningen førte til i umiddelbar fiskedød langs elven fra Løxa til Sandvika. Det anslås at rundt 700 kilo laks og sjøørret døde som følge av utslippene. I tillegg gikk en stor del av gytebestanden tapt.

– Vi mener vi ikke har skyld i forurensing av Sandvikselven. Vi må selvfølgelig forholde oss til boten, men fram til i dag mener vi det ikke er lagt fram noe dokumentasjon som tilsier at det er vår skyld. Hvis det ikke er kommet fram noe nytt, kan vi ikke vedta boten, sier administrerende direktør i Teknotherm, Roy Moberg til Budstikka.

Bellona er glad for at politiets etterforskning har gitt resultater. I dette tilfellet snakker vi om grov miljøkriminalitet. Det faktum at de ansvarlige ikke meldte fra om utslippet gjør saken ekstra stygg og forsvarer mer enn nok forelegget på to millioner kroner.