Nyheter

Krever kontroll av deponert havneslam

Publiseringsdato: 29. november, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona krever at det gjennomføres en beregning av mengde forurenset masse som har lagt seg i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. En slik beregning kan vise om forurensende masser spres ut av deponiområdet.

Med grunnlag i gjennomførte ekkoloddundersøkelser vil det være en enkel operasjon for Oslo havn å beregne hvor mye forurenset masse som har lagt seg i deponiet ved Malmøykalven. En slik kontroll vil gi oss et svar på om massene faktisk holder seg der tiltakshaver hevder, eller om vi har en spredning av forurensede masser ut av deponiområdet.

Et avgjørende spørsmål vedrørende deponeringen av forurenset havnesediment ved Malmøykalven er om massene som er pumpet ned faktisk ligger innenfor deponiområdet.

Secora, som er leid inn av Oslo havn til å utføre mudring og deponering, har gjennomført flere ekkoloddundersøkelser for Oslo havn både før deponeringen startet og underveis. Basert på oppmålingene kan Oslo havn gjennomføre en beregning av mengden økt masse i deponiområdet. Dette gjøres ved å benytte standard programvare tilhørende ekkoloddutstyret. Programvaren vil kunne sammenligne oppmålingen fra februar med oppmålingen med september og beregne endringen i kubikk. Et stort avvik fra de 110.000 kubikk som ble rapportert nedpumpet frem til september vil indikere spredning av forurenset masse ut av deponiområdet.

En slik beregning vil kunne gi oss håndfast informasjon om status i deponeringen, uten synsing fra verken forkjempere eller motstandere prosjektet. Det bør være i alles interesser at denne informasjonen fremskaffes og gjøres tilgjengelig.

Les brevet til Oslo havn i sin helhet ved å klikke på lenken i boksen til høyre.