Nyheter

Anmelder Sjøtroll Havbruk

Publiseringsdato: 19. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona anmelder Sjøtroll Havbruk i Austevoll for brudd på akvakulturloven. Selskapets oppdrettsanlegg havarerte natt til søndag 13. januar. Dette resulterte i en rømming på opptil 300.000 oppdrettsørret.

Under uvær natt til søndag 13. januar 2007 havarerte deler av Sjøtroll Havbruk sitt anlegg på Lunnøykalven i Austevoll kommune. Uværet medførte havari hvor deler av anlegget sank til bunns. Med opptil 300.000 rømte oppdrettsørret er dette en av de største rømmingstilfellene i Norge.

Kan ikke skylde på været
Etter Bellonas mening er ikke dårlig vær noen unnskylding for hendelsen. Det var storm i området, men det er ikke uvanlig med storm på vestlandet. Denne type værforhold må et oppdrettsselskap ta høyde for når de etablerer sin virksomhet.

Det er ikke første gang det er registrert rømming fra Sjøtroll Havbruk. I november i fjor rømte rundt 100.000 oppdrettslaks fra Sjøtrolls merder ved Tobbeholmene i Austevoll.

Et stort miljøproblem
Rømning av oppdrettsfisk er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Rømning av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer og parasitter, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene.

Faren for gyting og genetisk forurensning er mindre ved rømming av ørret enn for laks. Rømt oppdrettsørret kan likevel påføre skade på bestander av vill laksefisk. Hvis den lever frem til den blir kjønnsmoden kan de gå opp i elver og lage problemer for villaksen ved at de roter opp i gytegroper. Fisken kan også spre sykdom og blir de gående i en fjord kan den bidra til å oppformere lakselus.

Klikk på lenken i boksen til høyre for å lese anmeldelsen i sin helhet.