Nyheter

Skuffet over Oslo havn

Publiseringsdato: 29. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona er svært skuffet over at Oslo havn ikke vil beregne mengden forurenset masse som ligger innenfor grensen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Kun en volumberegning med hjelp av ekkoloddoppmåling kan gi et konkret svar på om deponeringen er vellykket eller ikke.

I november 2006 ba Bellona Oslo havn om å gjennomføre en beregning av mengde forurenset masse som ligger i deponiet ved Malmøykalven. Dette kan gjøres ved hjelp av eksisterende ekkoloddoppmålinger som Secora har gjennomført for Oslo havn henholdsvis i februar, mai og september 2006. Ved å gjennomføre en slik beregning vil vi få konkrete svar på hvor mye av de forurensede massene som har lagt seg i deponiet, og eventuelt hvor mye av den forurensede massen som er på avveie.

Til vår store skuffelse skriver Oslo havn i sitt svar at de ikke vil gjøre en slik beregning. De skriver at ekkoloddmålingene som utføres av entreprenøren, Secora, ikke er tenkt benyttet til å utføre nøyaktige volumberegninger av de deponerte massene. Til tross for dette har Oslo havn tidligere fremlagt ekkoloddkart som bevis på at de forurensede massene ligger der de skal. Ved en grundig gjennomgang av disse kartene har Petter Marthinsen, på vegne av folkeaksjonen på Nesodden, beregnet at kun 55.000 kubikk har lagt seg i deponiet. På dette tidspunkt, september 2006, har Oslo havn uttalt at de hadde nedført 110.000 kubikk.

Videre har Bellona ikke fått svar på hvilket utstyr som er benyttet til ekkoloddoppmålingene av deponiområdet gjennomført i februar, mai og september. Vi har heller ikke, til tross for forespørsel, fått tilgang til bakgrunnsdata for de gjennomførte oppmålingene i forbindelse med deponeringen ved Malmøykalven. At disse to forespørslene blir fullstendig oversett i svaret fra Oslo havn mener vi er uakseptabelt.

Kun en volumberegning av ved hjelp av ekkoloddoppmåling kan gi et konkret svar på om deponeringen er vellykket eller ikke. Manglende vilje til å gjennomføre dette og/eller tilbakeholdelse av slik informasjon er stikk i strid med Oslo havns uttalte ønske om åpenhet i prosjektet. Av hensyn til både prosjektet og miljøinteressene oppfordrer vi Oslo havn på det sterkeste å revurdere sitt standpunkt og gjennomføre volumberegninger baser på eksisterende ekkoloddata.