Nyheter

Høringsuttalelse om endring av lakselusforskriften

Publiseringsdato: 29. februar, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona er positive til de foreslåtte innskjerpelsene i lakselusforskriften. En stadig større produksjon av oppdrettsfisk krever en stadig lavere grense for tillatt lus pr. fisk for å kunne holde den totale lusproduksjonen i sjakk.

Bellonas hovedinnspill i høringen var:

  • Bellona er positive til innskjerpelsene i lakselusforskriften.
  • Myndighetene må snarest sette i gang en prosess som søker å etablere tiltaksgrenser også for andre typer lus enn lakselus, spesielt med tanke på skottelus og torskelus i forbindelse med oppdrett av marine arter.
  • På bakgrunn av den sterke veksten, og påfølgende økt antall verter for lus, måmyndighetene i fremtiden etablere et system som tar hensyn til hvor stor mengde lusde ulike fjordsystemene tåler, ikke kun basere seg på en lus pr. fisk tiltaksgrense.
  • Hvor stor økning i kjemikaliebruken kan vi forvente av denne innskjerpelsen og hva vil de eventuelle miljøkonsekvensene bli?
  • Vil innskjerpelsene ha noen negativ effekt på de som i dag benytter seg av leppefisk til biologisk avlusning av oppdrettslaks?

Les Bellonas høringsuttalelse i sin helhet ved å følge lenken i boksen til høyre.