Nyheter

SFT anmelder Oslo Havn

Forurensede sedimenter blir pumpet ned i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 28. februar, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Statens forurensningstilsyn anmelder Oslo Havn og entreprenørselskapet Secora for ulovlig dumping av forurensede masser i forbindelse med deponiet ved Malmøykalven.

Statens forurensningstilsyn (SFT) anmelder Oslo Havn og Secora på bakrunn av konklusjonene presentert i en rapport utarbeidet av Det Norske Veritas.

Det er Secora selv som har bestilt rapporten, etter at en skipper på sensommeren i fjor avslørte den ulovlige praksisen for dumping av forurenset slam fra havneområdene i Oslo.

Utslipp på overflaten

I tillatelsen til deponering fra SFT står det at de forurensede massene skal føres ned til bunnen via et rør, dette for å redusere spredning av forurensning under håndteringen.

I en rekke tilfeller skal Secora ha dumpet forurensede masser ved å åpne en splittlekter og slippe forurensningen rett ut i overflatevannmassene. Dette er et klart brudd på tillatelsen og må få alvorlige følger for de ansvarlige.

– Oslo Havn og Secora er anmeldt fordi det har kommet fram at de har brutt vår tillatelse. De har dumpet masser fra lektere uten å føre de ned i nedføringsrørene som tillatelsene sier de skal, sier direktør i miljøoppfølgingsavdelingen hos SFT, Marit Kjeldby til NRK Østlandssendingen.

Politiet gjort beslag

I tillegg har politiet siden september 2007 jobbet med den samme saken og gjort en rekke beslag, også på Secoras hovedkontor i Svolvær.

Denne etterforskningen er ikke fullført men bygger på et mye bredere grunnlag enn kun Secoras interngranskning. Det er ikke klart når denne etterforskningen vil bli avsluttet.

Bellona ber om gransking

Bellona er glad for at SFT velger å anmelde Oslo havn og Secora for disse bevisste og gjentatte bruddene på tillatelsen.

Bellona finner det imidlertid også alvorlig at de ulovlige hendelsene ikke har blitt oppdaget av det etablerte overvåkningsprogrammet. Årsaken til dette må være gjenstand for en egen gransking som tar sikte på å tette hullene i overvåkningen av deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven.