Nyheter

Bellona lanserer engelsk Havbruksweb

Illustrasjon: Bellona

Publiseringsdato: 25. januar, 2009

Den engelske versjonen av Bellonas havbruksweb er nå lansert. Informasjon om havbruksnæringens miljøutfordringer blir dermed lett tilgjengelig også for interesserte utenfor Norges grenser.

Bellonas havbruskweb er et oppslagsverk med informasjon om miljøutfordringer for havbruk, en av Norges aller viktigste eksportnæringer. Nettstedet retter seg til alle som er opptatt av oppdrettsnæringens miljøutfordringer, og vil bli oppdatert kontinuerlig.

Næringens hovedutfordringer
Nettstedet bygger på Bellonas havbruksrapport fra 2003. Et viktig mål med den rapporten var å avlive en del myter og oppklare misforståelser som er skapt av blant annet media og næringen selv.

Dette er noen av hovedutfordringene til oppdrettsnæringen:
•    Rømming av oppdrettsfisk,
•    lakselus,
•    utslipp av næringsstoffer fra oppdrettsanlegg,
•    tilgang på fôr og bærekraftig fôrressurser,
•    den sterke veksten i næringen som i seg selv er en stor miljøutfordring.

Informasjonsbehov
Bellona blir stadig kontaktet av norsk og internasjonal presse, bedrifter, organisasjoner, studenter og enkeltpersoner om miljøeffekter av norsk havbruk.

Bellonas havbruksweb er bygd opp med ulike nivåer, og kan brukes av både eksperter og folk uten forkunnskaper. Bellona tar gjerne i mot konstruktive innspill til hvordan nettstedet kan utvikle seg videre. På Bellonas havbruksweb benyttes det også enkelte grafiske fremstillinger for å enkelt beskrive de ulike miljøutfordringene i havbruksnæringen.

Med en engelsk versjon av nettstedet har Bellona tatt ett skritt videre for å nå ut med informasjon om miljøstatus i norsk havbruksnæring.

Klikk på lenken for å gå inn på nettstedet: Bellonas Aquaculture Web