Nyheter

– Regjeringen gjør knefall for oljeindustrien

Terje Riis-Johansen
(Foto: Torbjørn Tandberg)

Publiseringsdato: 30. april, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Regjeringen gir 21 nye letetillatelser til oljeindustrien. Bellona reagerer på at oljeselskapene slipper inn i flere sårbare havområder. - Regjeringen har gjort knefall ovenfor oljeindustrien, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

– Oljeindustrien har fått tilgang til viktige fiskeriområder, hvor havforskerne har advart sterkt mot oljeboring, sier Sæther.

Tillatelser er gitt i flere sårbare havområder tett opp mot Lofoten, blant annet midt i drivbanen til sildelarvene.

Regjeringen setter tildelingsrekord

Tildelingen av den såkalte 20. konsesjonsrunde er den siste tildelingsrunden med nye områder til oljeindustrien i denne stortingsperioden.

Tall som Bellona har satt sammen viser at den rødgrønne regjeringen har til sammen gitt ut dobbelt så mange letetillatelser til oljeindustrien som den forrige regjeringen.

– Dette er en meget skammelig rekord for regjeringen å gå inn i valgkampen med. Vi vet at verden må redusere sitt bruk av fossilt energi dramatisk de neste årene hvis vi skal bekjempe klimatrusselen. Det virker som om at regjeringen ikke har skjønt alvoret, sier Sæther.

Miljøkrav vs sårbare områder

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen uttaler i en pressemelding at det blir stilt strenge miljøkrav til oljeselskapene som har mottatt nye letetillatelser i dag.

– Ingen av de miljøkravene som kan stilles i dag kan veie opp for den risikoen som oljeboring i flere sårbare havområder utgjør, sier Sæther.