Nyheter

Bruk av leppefisk mot lakselus

Bellonas Miljøpatrulje inspiserer oppdrettsanlegg ved Hidra utenfor Flekkefjord.
Foto: Sigurd Enge/Bellona

Publiseringsdato: 9. mai, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

De fleste fiskeoppdrettere benytter kjemikalier for å holde lakselusa i sjakk. Ved øya Hidra utenfor Flekkefjord har Marine Harvest hatt gode erfaringer med bruk av leppefisk som biologisk avlusning av laksen.

Bellonas miljøpatrulje besøkte torsdag Marine Harvest på øya Hidra utenfor Flekkefjord. Formålet var å samle erfaringer med bruk av leppefisk som biologisk avlusning i stedet for å bruk av kjemikalier.

Lakselus skader villfisk
Lakselus er en parasitt som lever av slim, skinn og blod fra laksefisk. Den har alltid vært til stede på vill laksefisk i norske farvann, men etter oppdrettsnæringens kraftige vekst har lusa etter hvert blitt et stort miljøproblem. Med oppdrettsvirksomhet har antallet potensielle verter for lusa blitt mangedoblet, og lusbestanden har blitt så stor at vi ser negative effekter på bestandene av vill laksefisk i våre kystområder.

bodytextimage_lakselusutvikling-i-Agder.jpg Photo: Illustrasjon: Marine Harvest

Blant de viktigste erfaringene finnes:

•    Grundig registrering/rapportering og kontroll
•    Kvaliteten på leppefisken kan aldri bli god nok
•    Godt samarbeid og kommunikasjon med leverandør. Marine Harvest på Hidra har alliert seg med en lokal fisker som koordinerer alle leveransen av leppefisk til selskapet.
•    Groekontroll tvinger leppefisken til å spise lus
•    Etablering av skjul til leppefisken for å bedre overlevelsen
•    Varsomhet ved haling av dødfiskhov < 20 cm/sek
•    Motiverte folk som ser at dette er det beste for oss alle i det lange løp
•    Ingen kjemisk avlusning 10 mnd av året
•    Luseverdier under 0,5 totalt gjennom hele året
•    Nøkkelen er å kuppe lusa tidlig slik at man reduserer rekrutteringen av nye lus
•    Om nivået av kjønnsmodne lus stiger må det bades
•    Lavt og jevnt smittepress av lus gjør det lettere å lykkes

For Bellona er det viktig at erfaringene fra de som lykkes med bruk av leppefisk deles. Forhåpentligvis vil dette bidra til en reduksjon i bruken av lakseluskjemikalier.

Bellonas fokus på oppdrett
Oppdrettsnæringen har vært i kraftig vekst siden oppstarten på 1970-tallet. Veksten krever et stadig sterkere fokus både på både miljøeffekter og ressursbruk. Bellona har identifisert fire områder for hovedfokus for sitt arbeid med oppdrett:

•    Rømt oppdrettslaks
•    Parasitten lakselus
•    Organisk belastning fra anleggene
•    Bærekraftige råvarer til produksjon av fiskefôr

I tillegg vil en rekke nye problemstillinger oppstå etter hvert som den tradisjonelle oppdretten av laksefisk utvides til storskalaproduksjon av nye arter som torsk og kveite.