Nyheter

Renser Marvika med sugemudring

Munnstykket til Seabed Services sugemudringsutstyr
Foto: Seabed Services

Publiseringsdato: 6. mai, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Bellonas Miljøpatrulje inspiserte i går mudringsarbeidene til Seabed Services i Marvika i Kristiansandsfjorden. Sugemudring gir midre oppvirvling og spredning av forurensning enn tradisjonell mudring med grabb.

Ved den gamle marinebasen i Marvika litt vest for Kristiansand sentrum pågår det nå et oppryddingsprosjekt. Forurenset sjøbunn fjernes ved bruk av sugemudring i regi av selskapet Seabed Services. Området er forurenset både av tungmetaller og organiske miljøgifter. Høye PCB-verdier som følge av Forsvarets aktiviteter er registert i Marvika  Bellonas Miljøpatrulje inspiserte både mudringen av forurenset masse og deponeringen av massene i et etablert strandkantdeponi i Kongsgårdsbukta.

Støvsuger sjøbunnen
I de fleste mudringsoperasjoner benytter man seg av tradisjonell grabbmudring. En grabb er i prinsippet en gravemaskinskuffe. Slik graving i sjøbunnen fører til mye oppvirvling og hvis sjøbunnen er forurenset kan det føre til uønsket spredning av forurensning. Sugemudring derimot fungerer som en støvsuger under vann og fører til

bodytextimage_DSC_0306.jpg Photo: Foto: Sigurd Enge/Bellona

minimal spredning av forurensning. Ulempen har ofte vært at det blandes inn mye vann under sugemudring som må håndteres på et hvis. Seabed Services har prosjekter i Gilhusbukta i Drammen og i Marvika i Kristiansand. I Gilhusbukta er det etablert et avvanningsanlegg på land og i Marvika pumpes muddermassene i ledning 900 meter til Kristiansand kommunens strandkantdeponi i Kongsgårsdbukta. På den måten får man håndtert de store vannmengdene på en effektiv måte.

Teknologiløft
Det er på høy tid med et teknologiløft for mudringsutstyr. Det at noen nå kan levere sugemudring som kan konkurrere på pris med tradisjonell grabbmudring er en utvikling i positiv retning.

Skifte Eiendom som har ansvaret for å rydde opp etter Forsvarets aktiviteter i Marvika har stilt sin kompetanse til rådighet for Kristiansand kommune hva gjelder prosjektering og ledelse av miljøtiltak i Torvika. Ved å slå tiltakene i Marvika og Torvik sammen til ett prosjekt har de sikret seg lavere kostnader enn om de skulle kjørt to separate prosjekt. Det totale områdes som skal mudres er på 70.000 kvadratmeter. Alt skal foregå med sugemudring ned til vanndybder på 30 meter og det mudres i sjikt på 15 og 30 cm dybde avhengig av område.