Nyheter

Surt hav får alvorlige konsekvenser

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 27. oktober, 2009

Skrevet av: Ola Innset

En ny rapport viser at forsuringen av verdenshavene får alvorlige konsekvenser for livet under vann. – Det haster med å skaffe mer kunnskap, sier Bellonas Christine Karlsen.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) arrangerer torsdag en konferanse om forsuring av havet. Der presenteres blant annet en ny rapport av geobiokjemiker Richard Bellerby fra Bjerknessenteret, og professor i fysisk oseanografi Peter M. Haugan fra Universitetet i Bergen.

”Det andre” CO2-problemet

Forsuring av havet omtales gjerne som ”det andre” problemet med CO2 i tillegg til global oppvarming. Verdenshavene tar opp 25-30 prosent av alle våre CO2-utslipp, og når disse reagerer med sjøvannet dannes kullsyre som gjør havet surere. Verdenshavene er i dag 30 prosent surere enn før 1860.

Rapporten som skal legges fram på torsdag viser at konsekvensene for livet i havet er svært alvorlige. Alle kalkholdige organismer rammes, for eksempel kan korallrev dø, og mange skalldyr kan få store problemer. Dette vil igjen sette økosystemene i ubalanse.

Komplisert samspill

– Samspillet mellom hav jord og luft er komplisert og vi vet ikke nok om hvordan forsuring av havet vil virke. Men vi vet nok til å si at økt forsuring vil kunne få dramatiske konsekvenser både for livet i havet, og at økt forsuring har sammenheng med mengden CO2 i atmosfæren, sier Christine Karlsen, avdelingsleder for forurensing og avfall i Bellona.

Hun mener det er viktig å sette fokus på både tiltak for hvordan man skal hindre økt forsuring, og hvordan man skal tilpasse seg følgene av økt forsuring:

– Norge er en nasjon som i stor grad lever av havet og det haster med både å skaffe mer kunnskap og være føre var i forhold til de endringer vi vet vil skje.

Store konsekvenser

–Konsekvensene kan bli store for norske fiskerier, havbruksnæringen, turismen og dermed lokalsamfunn langs hele kysten allerede om noen tiår, sier Richard Bellerby til Aftenposten.

I tillegg til Bellerby vil en rekke representanter fra både forskning, forvaltning og organisasjoner holde innledninger under SFTs konferanse. Hele programmet finner du her.