Nyheter

Må få konsekvenser for oljeindustrien

Seismikkskipet Geo Pacific skyter seismikk like ved fiskere utenfor Vesterålen.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 2. mars, 2010

Skrevet av: Ola Innset

Mangelfull seismikkundersøkelse avdekker urovekkende stresseffekter på fisk. – Dette må få konsekvenser for oljeindustrien, sier Frederic Hauge.

– Denne rapporten er fortsatt svært mangelfull, men er likevel med på å sette en stopper for oljeutvinning i disse sårbare områdene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Skremmeeffekt

Bellona har sammen med fiskerne i Lofoten og Vesterålen vært sterkt kritiske til seismikkskyting som Oljedirektoratet har gjort i det sårbare området. Som et resultat av Bellona og Kystfiskarlagets felles kritikk ble det i fjor igangsatt forskning for å se på skadevirkninger av den omfattende støyen som seismikken medfører.

Havforskningsintituttet la i dag fram rapporten som har sett på effekten av seismikkskyting på fangstrater og fiskefordeling i Vesterålen, den såkalte «skremmeeffekten». Rapporten er bestilt og betalt av Oljedirektoratet.

Skyting av sesimikk er en metode for leting etter oljeforekomster, og innebærer å skyte lydbølger ned mot havbunnen fra skip utstyrt med seismikkanon.

Les mer om seismikkskyting her.

Bekrefter antakelser

Bellona og fiskere har lenge hevdet at fisken påvirkes negativt når den utsettes for støyen fra seismikkundersøkelsene Tidligere forskning bla. på Nordkappbanken har også konstatert negativ påvirkning på fisk og denne undersøkelsen bekrefter antagelsene om stressreaksjoner.

Undersøkelsen som ble utført i sommer er meget begrenset da den bare ser på noen få kommersielle fiskeslag og utelater helt å se på påvirkning på sjøpattedyr, torsk, raudåte med flere. Undersøkelsen sier heller ikke noe om hvordan økosystemet påvirkes ved gjentatte seismikkundersøkelser.

Må få konsekvenser

– Resultatene fra undersøkelsen må få føre til at det ikke settes i gang nye seismikkundersøkelser i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Her må føre var prinsippet gjelde, sier Hauge.

– Det er fortsatt mye usikkerhet omkring seismikkens effekter på økosystemene og det trengs derfor mer forskning. Når det nå allikevel bekreftes en negativ påvirkning, må det få umiddelbare konsekvenser for fremtidig seismikkaktivitet, sier han.

Har ingen troverdighet

– Sårbare områder som Lofoten og Vesterålen er spesielt viktige for biologisk produksjon og for fiskeriene. Ny forskning på skremmeeffekten av seismikkskyting må derfor skje i Nordsjøen, og ikke midt oppe i matfatet vårt, sier Hauge.

Han tar samtidig et kraftig oppgjør med Oljeindustriens landsforening (OLF), som i sin pressemelding bagatelliserer rapporter om negative effekter:

– OLF representerer det aller verste med oljeindustrien. De har ingen troverdighet.

Sabotasjebeskyldninger

Allerede før rapporten bla lagt fram i dag ble resultatene trukket i tvil av fiskere som mener Oljedirektoratet har sabotert forskningen. En «kommunikasjonssvikt» mellom Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet førte til at forskerne mangler data om hyse, en av de mest sårbare fiskeartene.

-Dette er løgn og bedrag. Oljedirektoratet har lurt oss, havforskerne og hele det norske folk. De har sabotert hele prosjektet, sier fisker Johnny Johnsen til Dagbladet