Nyheter

Slaget om oljen i nord

Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007
(Foto: Frokor/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 7. juni, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

- Spørsmålet om oljeutvinning i nord er den viktigste miljøsaken i Norge, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som er tilstede under høringskonferansen i Svolvær i dag. Han vil kreve at høringsfristen for forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet utsettes.

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, Vesterålen og Senja skal oppdateres og er nå ute på høring. I den forbindelse arrangerer Miljøverndepartementet høringskonferanse i Svolvær i dag. I overkant av 250 personer har meldt sin ankomst – politikere og byråkrater fra alle forvaltningsnivåer, næringslivsrepresentanter, turistnæringen, fiskeri og organisasjoner; samtlige er representert. Bellona stiller også.

–    Det er viktig for Bellona å være til stede ved alle slag som står. Spørsmålet om oljeutvinning i nord er den viktigste miljøsaken i Norge, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

–    Bellona har gjennom 20 år stilt kritiske spørsmål om oljeproduksjon, og vi har advart gjentatte ganger om at ulykker kan skje på norsk sokkel – også tilsvarende den vi nå opplever i Mexicogolfen, påpeker Hauge.

Demokratisk problem

Han mener det er et sentralt problem at forvaltningsplanen ikke tar høyde for at en ulykke som den i Mexicogolfen, der boreriggen Deepwater Horizon sank på 1500 meters dyp etter en eksplosjon og deretter forårsaket det verste oljeutslippet i USAs historie, kan skje i Norge.

– Utslippsscenariene som er presentert tyder på manglende kunnskaper. Jeg er bekymret for den demokratiske prosessen – hvorfor benytter man seg kun av ett analyseselskap, i dette tilfellet Veritas? De er blitt kritisert før, likevel virker det som om myndighetene går til dem hver gang det skal gjøres en analyse, fordi de kan få svarene de vil ha. Hvorfor trekker man ikke inn flere fagmiljøer, og setter av ressurser til alternative simuleringer? Det er helt essensielt i en så viktig sak å hente inn en ”second opinion”, påpeker Hauge.

Glad for statsministerreaksjon

Statsminister Jens Stoltenberg uttaler i dagens VG at han er bekymret over det som har skjedd i Mexicogolfen og at BP-ulykken ikke kan ignoreres når regjeringen avgjør om områdene utenfor Nordland og Troms skal åpnes.

– Erfaringene fra Mexicogolfen må være en del av det beslutningsgrunnlaget vi bruker når vi tar stilling til utvikling av norsk olje- og gassvirksomhet fremover og hvilke krav vi stiller. Erfaringene må også bli en del av beslutningsgrunnlaget når vi tar stilling til åpning av nye områder som Nordland VI og VII og Troms II, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg er glad for at statsministeren nå innrømmer at oljekatastrofen i Golfen har gjort inntrykk på ham, og jeg håper virkelig det innebærer konkret handling fra regjeringens side, sier Frederic Hauge. Som samtidig er forbauset over miljøvernministerens uttalelse til Aftenposten i helgen om at ”ingen kunne spå en slik ulykke”.

– Det er jo helt feil – Bellona har hele tiden advart om at det er en reell fare for at slike ulykker kan oppstå.

Krever utsatt høringsfrist

Under høringskonferansen blir det paneldebatt, der Hauge skal delta sammen med blant andre miljøvernminister Erik Solheim (SV), olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap). Med tre statsråder samlet på ett brett, vil Hauge benytte anledningen til å kreve utsatt høringsfrist.

–    For det første vet vi ikke hvilke konsekvenser oljekatastrofen i Mexicogolfen vil få – og vi mener det er viktig å lære av det som skjer der borte og overføre erfaringene til Norge. Ikke minst i forhold til beredskapen. Per i dag er 1900 båter og nærmere 40.000 mennesker i sving for å rydde opp etter BP – vil vi være i stand til å mobilisere tilsvarende i Norge? Det er også relevant å se hvilke konsekvenser kjemikaliebruken vil få, likeledes hvor mye olje de faktisk greier å få opp, påpeker Hauge og fortsetter:

–    For det andre er mengden med grunnlagsrapporter og dokumenter til forvaltningsplanen så omfattende at en tre måneders høringsfrist ikke er tilstrekkelig for å komme med en god nok høringsuttalelse. Vi forstår ikke hastverket – det viktigste må jo være å gi prosessen den tiden den fortjener og behøver, sier Hauge.

Vil ha OLF på banen

Med i dagens debatt er også Oljeindustriens Landsforening (OLF), representert ved administrerende direktør Gro Brækken.

– Bellona mener at OLF opptrer i debatten på en måte som senker nivået. De har vært flinke til å få ut informasjon som taler til deres fordel – og samtidig vært fullstendig fraværende når ulykker inntreffer. Det har vært særdeles stille fra dem i forbindelse med Deepwater Horizon-ulykken. Det skal bli interessant å høre hva Gro Brækken mener – har oljekatastrofen relevans for norsk oljeindustri eller ikke, spør Hauge.
Bellona sendte i går et åpent brev til OLF med spørsmål rundt sikkerheten på norsk sokkel.

I tillegg har Hauge i et brev bedt olje- og energiminister Terje Riis-Johansen om å sørge for større grad av åpenhet i oljeindustrien, slik at offentligheten får tilgang på relevant informasjon når hendelser inntreffer.

Mål om varig vern

Noe av det som er nytt i de oppdaterte grunnlagsrapportene til forvaltningsplanen, er informasjon om at flere sjøfugl forsvinner samtidig som det er dokumentert nye arter i havet. Prospektive bergarter er også funnet – og det viser seg at halvparten av prospektene (antatte forekomster av olje og gass) ligger innenfor territorialgrensen. Med andre ord innenfor virkeområdet til den nye naturmangfoldsloven, som opererer ut fra et føre-var-prinsipp.
Dette forsterker Bellonas mål om varig vern av de sårbare områdene som Lofoten, Vesterålen og Senja representerer.
– Vi må se framtiden til Lofoten, Vesterålen og Senja som en helhet. Denne helheten må forvaltes under ett – og det tilsier at det ikke blir oljeutvinning i disse sårbare områdene, sier Hauge.

 


 

PS: Folkemøte i Bellona-regi

Etter høringskonferansen arrangerer Bellona et folkemøte på Svolvær videregående skole. Tema for møtet er oljevernberedskap, forvaltningsplanen samt en sammenligning av oljekatastrofen i Mexicogolfen og norsk sokkel.
Frederic Hauge, Sigurd Enge og Silje Lundberg fra Bellona vil holde innlegg – og det blir anledning for publikum til å stille spørsmål. I tillegg kommer Havforskningsinstituttet for å si noe om risikoutviklingen framover.
Møtet begynner kl. 18 og varer til kl. 20, og alle er hjertelig velkommen!