Nyheter

Bellona aksjonerer mot ulovlig behandling av farlig avfall

Bellona

Publiseringsdato: 19. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona har i dag morges gått til aksjon mot Oleons anlegg i Sandefjord. En gruppe ledet av Frederic Hauge er gått inn på bedriftens område for å undersøke ulovlige lagringsforhold for store mengder farlig avfall fra oljeindustrien.

Bellona vil stoppe all videre håndtering av avfall ved bedriften og sikre beviser. Miljøstiftelsen frykter at så mye som 30.000 tonn med giftig avfall fra oljeindustrien er ulovlig lagret på anlegget.

– Vi er sikre på at det er begått alvorlig miljøkriminalitet her. Vi ønsker å se på om noe kan ha kommet ut til miljøet fra de 12 store tankene eller installasjonene rundt. Disse tankene er overhodet ikke godkjent for denne type avfall, sier Frederic Hauge.

Stanser transport inn og ut

Utenfor bedriften patruljerer Bellonas miljøskip kaiområdet.

– Vi vil være sikre på at ikke ulovlig giftavfall skipes inn eller ut av bedriften, sier Frederic Hauge, og legger til:
– Vi vurderer fortløpende tiltak mot bedriften.

Aksjonistene fra Bellona har med seg nødvendig utstyr som prøvetakingsutstyr, kjetting og hengelås m.m.

– Dette er grov miljøkriminalitet og svindel. Vi er redde for bevisforspillelse, og fjerner oss ikke før politiet har gjennomsøkt anlegget, funnet avfallet, gjør dokumentbeslag og sikret bevis som kan kaste lys over denne miljøskandalen, sier Bellona-lederen.

Går til anmeldelse

Miljøstiftelsen har allerede anmodet politiet om å gi etterforskningen høyeste prioritet, og varsler en snarlig utfyllende anmeldelse av Oleon.

Det er selskapet DVS A/S på Mongstad som har levert de store mengdene avfall til Oleon fra våren 2009 og utover. Bellona ber politiet etterforske ulovligheter ved dette selskapet også.

Avfallet som stammer fra oljeindustrien en slam, oljerester, og prosessert vann.

– Vi frykter også at det kan være forskjellige kjemikalierester i avfallet, sier Hauge.

Dette er i hvertfall ikke noe bedriften har hatt eller har lov til å holde på med. Oleon har motatt avfall fra DVS i lang tid. Riktignok har Oleon i oktober 2010 søkt om tillatelse fra Klif om å lagre prossesert oljeholdig vann på tankene, men det som er lagret der, har ingenting med den tillatelsen å gjøre. Det som er lagret på Oleon, er langt farligere.

– Vi tror ingen helt har oversikt over hva som egentlig disse tankene inneholder. Vi tror ikke det er stor eksplosjonsfare, men det kan oppstå kjemiske reaksjoner i slikt avfall som er lagret over lang tid. Det kan også utvikles gass fra bunnslammet i slike tanker dersom sulfatreduserende bakterier omdanner f.eks sulfat til hydrogensulfid, og metan kan utvikles.

Dersom dette skjer, kan det oppstå fare for eksplosjon.

– Vi vil ikke overdramatisere dette, men vil ha undersøkt dette så fort som mulig. Vi vil be politiet stenge bedriften og stenge adminstrasjon og foreta rassia for å sikre beviser, sier Hauge.

Likheter med Vest Tank

Bellona-lederen mener det er klare paralleller til den såkalte Vest Tank-saken i Sløvåg i Gulen, der spesialavfall fra oljeindustrien ble lagret under uforsvarlige forhold, og en eksplosjon i 2007 spredte gift over nærområdet og folk der. Heller ikke der var oljeselskapene interessert i å sjekke kvaliteten på de selskapene de leverer avfall til. Det har de heller ikke gjort godt nok når det gjelder leveringene til DVS A/S på Mongstad.

Oljeproduksjon genererer enorme mengder ulike typer avfall, og Bellona har i lang tid kartlagt hvor det blir av og hvordan det tas hånd om. Avfallsmengdene er økende. Etter Vest Tank-ulykken forsvant en stor del av mottakskapasiteten for avfallet fra norsk sokkel. Det kan ha fått selskapene til å se seg om etter kjappe løsninger.

I fjor vår anmeldte Bellona blant andre Statoil for lekkasjer av giftig avfall fra injeksjonsbrønner ved en rekke oljeplattformer i Nordsjøen. Dette har trolig bidratt til at oljeselskapene har blitt mer restriktive i bruken av slike brønner, og dermed fått enda færre alternativer for behandling av det giftige avfallet sitt.

Det er imidlertid ikke bare Oleon som er ansvarlige for lagringen.

– Vi har grunn til å tro at avfallet blant annet stammer fra Statoils oljeinstallasjoner, og det påligger dem et klart ansvar for å sikre at det håndteres lovlig også etter at andre har overtatt det. Det samme gjelder for DVS, sier Hauge.