Nyheter

Kvikksølvet må fjernes fra sjøbunnen

Bau og akterskip av U864 utenfor Fedje. Kun deler av midtskipet som ble truffet av en sprengladning er funnet.
(Foto: Geoconsult)

Publiseringsdato: 25. januar, 2012

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

En fersk rapport anbefaler å kun dekke til U864, ubåten som har ligget på havets bunn utenfor Fedje siden 1945, - ikke heve den. – Hva da med den langsiktige faren for lekkasje av kvikksølv? Det er spørsmålet, sier fagrådgiver på miljøforurensning, Karl Kristensen.

Avgjørelsen om den endelige skjebnen til en av verdens største tikkende kvikksølvbomber skal tas av fiskeriministeren før sommeren. Skal ubåten som har ligget på havets bunn siden 1945 heves? Skal lasten fjernes? Eller skal båten bare bli tildekket?

Anbefaler tildekking

Kvalitetssikringsrapporten, som den er blitt kalt, er utført av selskapet Metier AS og Møreforsking Molde AS på oppdrag av Fiskeridepartementet. Anbefalingen fra ingeniørene som har forsket på ubåten, blir gitt med hensyn både til hva de ulike alternativene vil koste og faren for utslipp. Rapporten vil danne grunnlag for fiskeriministerens avgjørelse, men Lisbeth Berg-Hansen nedtoner det økonomiske aspektet overfor Bellona i dag:

 – Dette er ikke en sak som handler om kostnader. Dette er ene og alene en sak som handler om på best mulig måte kan i vareta miljøet på kort sikt og lang sikt. Det fortjener befolkningen. Dette er en nasjonal sak som berører hele landet, sa hun.

 Uansett må kvikksølvet fjernes

Bellona har lenge ment og holder fast ved at de enorme mengdene med kvikksølv må bort fra havbunnen. Tildekking uten at kvikksølvtankene er fjernet i forkant er ikke et akseptabelt alternativ. Hvorvidt fjerning skjer ved at bare lasten, eller hele ubåten heves, kan vise seg å være av mer underordnet betydning dersom rapportens vurderinger på dette punktet er gyldige.

– Bellona stiller seg undrende til risikovurderingene i rapporten. I forhold til tidligere analyser synes den langsiktige faren for utlekking av kvikksølv å være nedvurdert, dersom den anbefalte tildekking blir løsningen, sier Bellonas fagrådgiver Karl Kristensen.

– Samtidig fremheves risiko forbundet med heving av ubåten i betydelig grad.  

Nazi-ubåt med farlig last

”U 864” var en tysk undervannsbåt av typen IXD2 som på sitt siste oppdrag skulle frakte kvikksølv fra Bergen til Japan for nazi-Tyskland. Ubåten ble senket den 9. februar 1945 av den britiske ubåten HMS ”Venturer”, utenfor Fedje i Nordhordland.

Stortinget har vedtatt at ubåten skal heves. 29. januar 2009 kunngjorde fiskeri- og kystministeren Helga Pedersen at ubåten skulle heves. Det samme gjorde statsminister Jens Stoltenberg 19. mai 2010. Dette ble senere bekreftet av nåværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i Stortingets spørretime 26. mai 2010. 

– Trygghet for lokalbefolkningen, politisk redelighet og omdømmet til den norske sjømatnæringen står på spill, sier Bellonas fagrådgiver marin forvaltning, Sigurd Enge.

– I en betent sak som U-864 er, er det problematisk dersom politikere høster stemmer ved å gå ut å gi løfter uten at noe skjer. De har en plikt ovenfor beboerne på Fedje og resten av det norske folk til å følge opp det de har lovet.

Holder alle muligheter åpne

I dag sier Lisbeth Berg-Hansen at til Bellona at hun ikke vil si om det ene eller andre alternativet er mest aktuelt. Hun vil først lese rapporten og legger vekt på at dette er en grundig rapport som fortjener å bli lest grundig.

– Og det skal jeg gjøre. Så får vi komme tilbake, slik at en finner den beste måten å gjøre dette på, både med tanke på kort sikt og på lang sikt, sier statsråden.

– Jeg håper at denne saken blir lagt frem for stortinget før sommeren. Det bør være realistisk, avslutter Lisbeth Berg Hansen.

 

Kontaktinfo:

Fagrådgiver Karl Kristensen – 93 28 07 74

Andreas Mathismoen – 96 86 96 96