Alger 2012

ingressimage_sukkertare.JPG Photo: Foto: Annelise Leonczek/Bellona

Norge har i dag en veletablert algenæring basert på høsting av naturlige voksende tang og tare for produksjon av tangmel og ekstrakter til bruk i næringsmiddelindustrien, medisin og landbruk, men kommersiell dyrking glimrer fortsatt med sitt fravær.

Dyrking av alger i Norge har et stort potensial til å forsyne eksisterende næring med råstoff på en bærekraftig måte, og til å bidra til utvikling av nye produkter og ny verdiskaping i både liten og stor skala langs kysten.

På konferansen Alger 2012 vil norske og utenlandske algeaktører fra forsknings- og utdanningsmiljøer, forvaltningen, det politiske miljø og næringslivet, organisasjoner og media samles. Her vil ekspertene peke på muligheter og utfordringer for etablering av ny næring innen algeverdikjeden.

Interessert? Les programmet og meld deg på her: Alger 2012

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Seniorrådgiver integrert havbruk Annelise Leonczek, annelise@bellona.no, 957 69 604

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 905 112 403