Nyheter

Alger 2012

Foto: Annelise Leonczek/Bellona

Publiseringsdato: 5. mars, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Hvorfor finnes det ikke kommersiell dyrking av makroalger i Norge i dag, når høsting av naturlig voksende makroalger utgjør en velfungerende næring i Norge? Dette, og andre spørsmål vil diskuteres når Norges Vel, BioForsk og Bellona samler ledende forskere, politikere og oppdrettsnæringen fra inn- og utland til algekonferanse i mai. Vil du delta?

Norge har i dag en veletablert algenæring basert på høsting av naturlige voksende tang og tare for produksjon av tangmel og ekstrakter til bruk i næringsmiddelindustrien, medisin og landbruk, men kommersiell dyrking glimrer fortsatt med sitt fravær.

Dyrking av alger i Norge har et stort potensial til å forsyne eksisterende næring med råstoff på en bærekraftig måte, og til å bidra til utvikling av nye produkter og ny verdiskaping i både liten og stor skala langs kysten.

På konferansen Alger 2012 vil norske og utenlandske algeaktører fra forsknings- og utdanningsmiljøer, forvaltningen, det politiske miljø og næringslivet, organisasjoner og media samles. Her vil ekspertene peke på muligheter og utfordringer for etablering av ny næring innen algeverdikjeden.