Nyheter

– Et viktig bidrag til sikkerhet langs kysten

Foto: Redningsselskapet

Publiseringsdato: 7. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

For å styrke oljevernberedskapen langs kysten har Redningsselskapet investert i nye miljølektere, som raskt kan ta oljelenser ut til et ulykkessted. – Dette kan være med på å spare mye tid når uhellet er ute, sier Bellonas Sigurd Enge.

– Slike miljølektere kan selvfølgelig aldri erstatte konvensjonelt utstyr, men de kan være et glimrende supplement.

Det er skipper og Bellona-rådgiver Sigurd Enges kommentar til at Redningsselskapet i helgen kunne vise fram enda en miljølekter.

Om bord ligger lette lenser som gjør at lekteren kan dras etter en redningsskøyte i 30 knops fart.

– Det betyr at redningsarbeidet går betydelig raskere enn for tyngre utstyr som må lagres på land. Kort mobiliseringstid er avgjørende når et skip har gått på grunn og tung olje kan lekke ut, sier Enge.

– Har avverget mang en ulykke

Bellona-skipperen understreker hvor viktig Redningsselskapets arbeid er for sikkerhet langs den sårbare kysten vår.

– Redningsselskapets båter er fordelt langs hele kysten og er en unik beredskap som er tilstede hele tiden. Vi ser verdien av det også når det gjelder å assistere lasteskip med maskinproblemer. I slike situasjoner har redningsskjøytenes plassering og hurtighet avverget mange havarier og dermed oljeutslipp. Det nye konseptet med lenser vil utnytte den ressursen redningsskjøytene allerede er enda bedre og være en førstelinjeberedskap i kampen mot oljesøl.

Til sommeren skal de to første lekterne være klare til bruk på Hvaler og i Kragerø. Enge forteller at Bellona gjerne ser at flere blir utstasjonert langs kysten.

– At Redningsselskapet gjør jobben med å være pådriver her, er veldig bra. Det er likevel synd at Fiskeri- og kystdepartementet ikke anerkjenner denne beredskapen bedre og sørger for statlig finansiering. Dette er et statlig ansvar og burde ikke belaste en frivillig organisasjons økonomi, sier Enge.

Ambisiøse mål

Han peker på at finansiering og lokalisering er spørsmål som tar tid når myndighetene ikke tar ansvaret for å sette av penger. Lekteren som skal stasjoneres i Skjærhalden i Østfold, blir realisert på grunn av gode støttespillere lokalt.

– Målet er å utstyre flest mulig av våre redningsskøyter med en slik miljølekter, sier Stein Storlien, som er leder for lekter-prosjektet i Redningsselskapet, til Redningsselskapets egne nettsider.

Les mer om saken hos Kragerø Blad Vestmar her.