Nyheter

Feil om Bellonas havbrukspolitikk i Aftenposten

Norwegian Seafood Council. http://copyright.seafood.no
Foto: Johan Wildhagen

Publiseringsdato: 25. oktober, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Under tittelen «Krever at laksen lukkes inne» skriver Aftenposten onsdag 24.oktober at Bellona krever at norske myndigheter skal påby lukkede oppdrettsanlegg. Dette er en gal fremstilling av Bellonas ståsted.

Aftenposten skriver at Bellona er en del av en kampanje i regi av Norske Lakseelver som krever at myndighetene skal lovfeste lukkede oppdrettsanlegg. Dette medfører ikke riktighet.

Gjennom oppslaget i Aftenposten er Bellonas navn misbrukt for å fremme et politisk utspill som vi ikke støtter. Bellona synes det er meget beklagelig at Norske Lakseelver har tatt seg friheter i sitt pressearbeid i denne saken.

Bellona ønsker å presisere at utsagnene i Aftenposten-artikkelen står for Norske Lakseelvers egen regning, og ikke gir et korrekt bilde av Bellonas standpunkter i saken.

Bellona støtter imidlertid Norske Lakseelvers ønske om å teste ut lukket oppdrettsteknologi i større skala enn det som er tilfelle i dag. Derfor deltok vi sammen med flere andre organisasjoner om å utarbeide en brosjyre som var ment til å gi informasjon og beskrive et mulighetsrom for lukkede oppdrettsanlegg.

Det er imidlertid et langt sprang fra et ønske om økt forskning og teknologiutvikling, til et politisk krav om å lovfeste lukkede oppdrettsanlegg, slik det fremstilles av Norske Lakseelver i Aftenposten 24.oktober.

Bellona er en kunnskapsbasert miljøorganisasjon som er svært opptatt av å innhente mer kunnskap og resultater fra fremtidige oppdrettsløsninger. På bakgrunn av denne kunnskapen utarbeider vi vår politikk. Bellona mener det er viktig at det må jobbes frem en bedre og mer helhetlig oversikt over teknologiske fordeler og ulemper før man kommer med politiske krav.

Gjennom aktiv dialog med havbruksnæringen jobber Bellona for å finne og implementere gode løsninger som er bra for et fremtidsrettet bærekraftig havbruk. Vår nye spennende storsatsing på integrert havbruk, Ocean Forest Project, er et eksempel på et slikt løsningsorientert arbeid.