Nyheter

Bellonas Miljøpatrulje kaster loss fra Oslo

Publiseringsdato: 27. mai, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

I dag heiste Bellonas miljøskip Kallinika seil og årets miljøpatrulje er dermed i gang! - Selv om Bellonas hovedkontor ligger i Oslo er det viktig for oss å møte det norske folk der de er, å se hva slags miljøproblemer som finnes der ute og ikke minst finne ut hvordan vi kan hjelpe til å løse dem, forteller Sigurd Enge, Bellona-skipper og erfaren miljøpatruljedeltaker.

Siden oppstarten på slutten av 80-tallet har Miljøpatruljen vært en måte for Bellona å komme tettere på lokalsaker og det som opptar folket.

– Det er jo ikke i Oslo det meste av industrien og produksjonen foregår, presiserer Enge. – For å se hvordan ting fungerer i praksis må vi dermed ut til industrien selv og i Norge er det naturlig å gjøre dette ved hjelp av båt.

Første stopp i Bellonas Miljøpatrulje 2013 er Sandefjord, der lagring av oljeholdig avfall ved Oleon-fabrikken er tema. Dette er for øvrig en sak som Bellona tok tak i etter tips fra lokalbefolkningen og som har ført til dialog med fabrikken selv.

Senere i sommer skal Miljøpatruljen blant annet innom Norcem i Brevik, ulike steder hvor vindmølledebatten er aktuell, til ulike havner langs kysten der tema er landstrøm for store laste- og passasjerbåter når disse ligger til kai, og selvsagt; kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Valgår = klimaår

2013 er valgår, dermed er det ekstra viktig at klimaproblemer- og løsninger blir satt på agendaen denne sommeren. Hjertesaken for mange, deriblant Bellona, er å holde områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja oljefrie.

– Dette er noe vi har jobbet med i mange år og vi er for øvrig stolte av å ha bidratt til at områdene fortsatt står urørte, forteller skipper Sigurd. – Foran stortingsvalget til høsten blir dette nok en gang en av Miljøpatruljens fanesaker, avslutter han.