Nyheter

Viser veien til framtidas miljøvennlige havbruk

Publiseringsdato: 14. august, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Fiskeoppdrett har gitt flere miljøproblemer, men det finnes store muligheter for å løse dem. – Det er rom for vekst i havbruksnæringa – så lenge det nye, miljøvennlige konseptet integrert havbruk får sitt gjennombrudd, sier Bellonas Annelise Leonczek.

– Integrert havbruk innebærer å la flere arter danne et økosystem der den enes avfall blir den andres ressurs. For eksempel kan blåskjell filtrere vannet i et fiskeoppdrettsanlegg og redusere spredning av lakselus og smittsomme sykdommer.

– Potensialet i havet er enormt, og vi er overbevist om at oppdrettsnæringen kommer til å spille en viktig rolle i årene framover når det gjelder produksjon av mat, fôr, energi og drivstoff.

Det sier seniorrådgiver Annelise Leonczek, som har stått sentralt i arbeidet med Bellona-rapporten.

Vil ta i bruk ressurser på avveie

Hun understreker at rapporten viser at havbruksnæringas miljøproblemer ikke er løst, men at de likevel er håndterbare.

En nøkkelløsning er nettopp å satse på integrert havbruk. Det innebærer å gå bort fra dagens monokulturer, og heller drive oppdrett og dyrking av flere arter i samme anlegg.

– I Norge er potensialet stort for å satse på fiskeoppdrett sammen med blåskjell, alger og virvelløse dyr. Et godt eksempel på fordelene med integrert havbruk er hvordan avføring fra fisk kan bli en ressurs i stedet for et problem: Utslippet blir næring for tang og tare, som deretter kan brukes til drivstoff, forklarer Leonczek.

Nettopp å ta i bruk slike ressurser på avveie er noe av kjernen i prosjektet.

– Som miljøvernere ønsker vi å ta det verden har nok av, eller det som er et problem, og lage noe som vi har for lite av, sier Bellonas seniorrådgiver.

Hun mener at havbruksnæringa kan bli en viktig løsning på de store utfordringene verden står overfor.[picture1]

– Integrert havbruk kan hjelpe menneskeheten med å takle befolkningsvekst, ressursknapphet og klimaendringer.

Norge står i startgropa

Hun forteller at det foregår mange prosjekter med integrert havbruk rundt omkring i verden, men at Norge henger etter.

Til tross for noen utfordringer er Bellona ikke i tvil om at integrert havbruk er framtida.

– Mulighetene er enorme, men vi mener Norge må gjøre en bedre jobb for å forberede overgangen til et virkelig bærekraftig havbruk. Vi trenger større satsing på forskning, pilotprosjekter og etter hvert oppstart av kommersiell drift, avslutter Leonczek – som håper Bellonas deltakelse på havbruksmessa Aqua Nor får oppdrettsnæringa til å åpne øynene for mulighetene for bærekraftig drift.

Bellona og Lerøy presenterte i dag sitt nye selskap Ocean Forest, som blant annet skal forske videre på mulighetsrommet for integrert havbruk.