Media

sjomatsamarbeid

Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, Bellona-leder Frederic Hauge og kommunikasjonssjef i Sjømatrådet Geir Bakkevold.

sjomatsamarbeid