Nyheter

Stor interesse for integrert havbruk

Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.
Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.

Publiseringsdato: 18. juni, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

I dag samler Bellona 20 forskere, politikere og myndigheter på Gardermoen til den første av flere workshops for å utarbeide en miljøkonsekvensanalyse av integrert havbruk i Norge.

Integrert havbruk i kommersiell skala kan virkeliggjøre visjonen om ren mat og ren fornybar energi.

– For å sikre at en slik utvikling skjer innenfor miljømessig bærekraftige rammer, samler vi myndigheter og fagmiljø fra hele Norge på workshop med en klar målsetning om at samarbeidet skal gi økt kunnskap om miljøavtrykket av integrert havbruk, forteller Solveig van Nes som leder Bellonas havbruksarbeid.

 

Enormt potensiale
Integrert havbruk har et enormt teoretisk miljøforbedringspotensial. Derfor applauderer Bellona mer forskningsaktivitet på opp-skalering og muligheter for kommersialisering.

– Men vi etterlyser samtidig et samlet kunnskapsgrunnlag som beskriver mulige miljøeffekter av integrert havbruk. Det vil bidra både til en mer miljømessig forsvarlig beslutningsprosess og til raskere saksgang, sier van Nes.

 

Enighet om behov for rapport
Hun forteller videre at det pågår mye aktivitet rundt integrert havbruk både i forskningsmiljøer og i næringen, og at Bellona har god dialog med mange av disse aktørene.

– Vi er en uavhengig og løsningsorientert miljøvernorganisasjon som er godt skikket som en nøytral pådriver til å koordinere og kvalitetssikre arbeidet på et faglig grunnlag. Vi har derfor satt i gang prosessen ved å invitere relevante kunnskapsaktører og myndigheter til en serie arbeidsmøter der sluttproduktet skal danne et faglig grunnlag for beslutningstagere.

Tilbakemeldingene på invitasjonen har vært svært positive.

– Dette viser at det er enighet om behovet for å få på plass mer kunnskap – og det ganske raskt, sier van Nes som synes responsen lover godt for den faglige tyngden og bredden i rapporten som skal utarbeides gjennom dette arbeidet.