Nyheter

Norsk havbruk: Mer enn bare laks!

Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.
Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.

Publiseringsdato: 20. august, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

- Vi må spise mer mat fra havet. Men dagens havbruksnæring er altfor opptatt av laks - og bare laks, sier leder for havbruk i Bellona, Solveig Van Nes. Bellona får nå støtte fra Fiskeridepartementet for å utrede et havbruk der også skjell, tang og mikroalger har en naturlig plass.

– Fremtidens bærekraftige havbruksnæring må bestå av mer enn bare laks, sier Bellonas havbruksekspert Solveig Van Nes.

Hun og Bellona-leder Frederic Hauge deltar denne uken på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim.

Van Nes mener at den største utfordringen til dagens havbruksnæring er at de er altfor ensporet opptatt av laks  – og bare laks.

– Dersom jordkloden skal ha nok mat til 11 milliarder mennesker, må vi spise en mye mer mat fra havet. Det må dyrkes mat og alger oppover, bortover og nedover i – og rundt – oppdrettsanleggene, sier Van Nes.

 

Regjeringen ber Bellona om hjelp

Bellona har i mange år jobbet for såkalt integrert havbruk. det betyr at man dyrker flere arter sammen ved samme anlegg. For eksempel kan alger og blåskjell nyttiggjøre seg fôret og gjødselet som samler seg under mærdene.

Nå har Bellona fått støtte fra fiskeridepartementet til å lage en kunnskapsbase om integrert oppdrett, og særlig miljøeffektene.

– Det finnes bokstavelig talt et hav av muligheter for å utvikle grønne arbeidsplasser langs hele kysten. Men for å få til det må vi ta lærdom av tidligere feilgrep, sier Van Nes.

– Dersom produksjonen av fisk, skjell og alger skal mangedobles, kan ikke miljøavtrykket øke like mye. Derfor er det helt nødvendig med god kunnskap før man kommersialiseringen begynner. Vi kan ikke drive med «prøving og feiling», slik man gjorde da det norske lakseeventyret startet, sier Van Nes.

 

Aspaker: Dette kan være et columbiegg

Selv om de potensielle miljøgevinstene er enorme, og det foregår mye aktivitet i liten skala, er det foreløpig for lite kunnskap integrert havbruk i kommersiell skala.  Det er derfor et umiddelbart behov for et samlet kunnskapsgrunnlag.

– Det som er et problem for oppdrettsnæringen, næringssalter, kan være næring for tare. Integrert oppdrett kan være et columbiegg. Men vi er på jomfruelig grunn, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til Dagens Næringsliv.

– Norge er verdensledende i oppdrettsnæringen, men på integrert oppdrett ligger vi bak konkurrenter som Skottland. Vi trenger å tenke nytt. Jeg er utålmodig og vil ut av startgropa. Derfor gir vi tilskudd til Bellonas arbeid, som skal se på fordelene og ulempene med integrert oppdrett, sier Aspaker.

Aquanor 2015 Bellona fikk i dag besøk av fiskeriminister Elisabet Aspaker og Trondheims-ordfører Rita Ottervik på sin stand på Aqua Nor.