Nyheter

Bellona i forskningsrådets nye programstyre for havbruk

Solveig van Nes
Solveig van Nes
Bellona

Publiseringsdato: 8. september, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Torsdag forrige uke samlet Norges forskningsråd representanter fra hele landet med ekspertise innen havbruk til det første møtet i det nye programstyret for havbruksprogrammet - HAVBRUK2. Bellona er tildelt et verv i styret.

Norges forskningsråd uttaler på nettsidene sine at «Oppmerksomheten og kompetansen om miljøutfordringene knyttet til havbruk er styrket ved å utnevne en representant fra miljøbevegelsen til programstyret»

– Bellona anser vervet som en tillitserklæring om vår fagkunnskap relatert til havbruk. Samtidig er det positivt at forskningsrådet med dette gir et klart signal om at de setter miljø på dagsorden, sier leder for Bellonas havbrukarbeid, Solveig van Nes.

Målet for HAVBRUK2 er å levere kunnskap og løsninger for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.  Ifølge mandatet skal programstyret i dialog med administrasjonen utarbeide strategi, mål og innretning for programmet. Basert på programplanen skal de også legge handlingsplaner for utlysninger og andre aktiviteter for to til tre år framover, slik at aktiviteten samlet dekker programmets prioriteringer og andre styringssignaler. På så måte innebærer et verv i programstyret mye ansvar og gir stor mulighet for påvirkning av retningen i norsk havbruksforskning.

– Det nye havbruksprogrammet har som mål å styrke havbruksteknologi og det er lagt til rette for en stor satsting på marin biomasseproduksjon. Ny miljøteknologi samt økt kunnskap som muliggjør økt  produksjon av biomasse til mat, fôr og ren energi i havet er helt i tråd med de forutsetninger Bellona mener må på plass for å oppnå en bærekraftig vekst. Jeg ser derfor fram i mot arbeidet i programstyret og tar ansvaret som representant fra miljøbevegelsen på alvor, sier van Nes.

Les mer på forskningsrådets hjemmesider.