Nyheter

Hvordan kan grønne løsninger være god business?

Solveig van Nes
Solveig van Nes
Bellona

Publiseringsdato: 14. oktober, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Bellonas Solveig van Nes stod i dag på talerstolen hos Norwegian-British Camber of Commerce i London, sammen med statsminister Erna Solberg og James Cameron, for å diskutere hvordan det kan være god økonomi i grønne løsninger.

To måneder før det internasjonale samfunnet samles til FNs klimatoppmøte i Paris, er 250 representanter fra næringsliv, organisasjoner og myndigheter samlet i London for å presentere og diskutere sine bidrag på veien gjennom det grønne skiftet.

– Målsetningen er å skape en arena for å synliggjøre – med konkrete eksempler – hvordan innflytelsesrike og inspirerende «Game changers» fra næringslivet, organisasjoner og myndigheter iverksetter tiltak for å fremme og akselerere det grønne skiftet, forteller van Nes som leder Bellonas havbruksarbeid og er styremedlem i Ocean Forest.

Nye forretningsmuligheter
Van Nes var invitert for å snakke om hvordan bærekraftig matproduksjon kan lede til nye forretningsmuligheter og hvordan havbruk kan bli «grønnere».

– Det var et imponerende knippe britiske, norske og internasjonale foredragsholdere som ble utfordret til å komme med sine forslag til økonomisk bærekraftige grønne løsninger, forteller hun.

Statsminister Solberg ble utfordret på hvordan myndigheter kan legge til rette for innovasjon og sikre at grønne investeringer ikke bare er pro-klima, men også pro-vekst.

– Offentlige og private investeringer som gjøres nå har signifikante konsekvenser for fremtiden. Det er avgjørende at man kombinerer kapital, innovasjon og offentlige rammebetingelser når man skal ta fatt på den omfattende utfordringen som klimaendringene representerer – slik at vi kan kommer frem til langsiktige løsninger, sier van Nes.

Mat til jordens voksende befolkning
Bellonas leder for Havbruk stilte også i paneldebatt sammen med Dr. Sudhvir Singh fra EAT Initiative og Mike Mitchell fra Young’s Seafood Ltd. Debatten ble ledet av den velrennomerte og erfarne miljøjournalisten fra The Daily Telegraph, Geoffrey Lean.

– Vi diskuterte utfordringen med å skaffe mat til jordens voksende befolkning på en bærekraftig måte, forteller van Nes.

Konferansen ble arrangert av den norske ambassade, Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og Norsk-Britiske handelskammeret.